Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Алгебра. 7 клас : розробки уроків
Рейтинг: 3.0 з 5 (2 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-2406-3

Посібник укладений відповідно до нової програми з алгебри для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить детальні розробки уроків, у яких запропоновано різно­манітні форми і методи роботи з класом, реалізовано особистісно орієнтовний підхід, передбачено поступове збільшення рівня складності вправ для осмислення й закріплення матеріалу. Самостійні і контрольні роботи для поточного і підсумкового контролю знань подано у двох варіантах і супро­воджено розв’язаннями або відповідями.
До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до безкоштовного* електронного додатка, розміщеного на сайті interactive.ranok.com.ua. Призначено для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних вузів.

Передмова
Календарно-тематичний план з алгебри для 7 класу

Тема 1. Цілі вирази

Урок 1. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази
Урок 2. Числове значення виразу
Урок 3. Розв’язування задач на складання виразів зі змінними
Урок 4. Тотожність. Тотожні перетворення виразу
Урок 5. Доведення тотожностей
Урок 6. Застосування різних способів доведення тотожностей
Урок 7. Степінь з натуральним показником
Урок 8. Властивості степеня з натуральним показником
Урок 9. Застосування властивостей степеня з натуральним показником
Урок 10. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
Урок 11. Піднесення одночленів до степеня.Множення одночленів
Урок 12. Розв’язування задач
Урок 13. Підсумковий урок з теми
Урок 14. Контрольна робота № 1
Урок 15. Многочлен. Подібні члени многочленівта їх зведення
Урок 16. Степінь многочлена
Урок 17. Додавання та віднімання многочленів
Урок 18. Множення одночлена на многочлен
Урок 19. Множення многочленів
Урок 20. Розв’язування задач
Урок 21. Квадрат двочлена
Урок 22. Застосування формули квадрата двочлена
Урок 23. Добуток суми й різниці двох виразів
Урок 24. Застосування формули добутку сумий різниці двох виразів
Урок 25. Сума і різниця кубів
Урок 26. Застосування формул суми і різниці кубів
Урок 27. Підсумковий урок з теми «Многочлени»
Урок 28. Контрольна робота № 2
Урок 29. Розкладання многочленів на множники
Урок 30. Розв’язування задач
Урок 31-32. Розкладання многочленів на множники
Урок 33. Розв’язування задач
Урок 34. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів
Урок 35. Розв’язування задач
Урок 36. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів
Урок 37. Розв’язування задач
Урок 38. Розкладання на множники суми й різниці кубів
Урок 39. Розв’язування задач
Урок 40. Застосування різних способів розкладання многочленів
Урок 41. Розв’язування задач
Урок 42. Підсумковий урок з теми
Урок 43. Контрольна робота № 3

Тема 2. Функції

Урок 44. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів
Урок 45. Функція. Способи задання функції
Урок 46. Область визначення та область значень функції
Урок 47. Знаходження області визначення й області значень функцій
Урок 48. Графік функції
Урок 49-50. Лінійна функція, її графік та властивості
Урок 51. Підсумковий урок з теми «Функції»
Урок 52. Контрольна робота № 4

Тема 3. Лінійні рівняння та їх системи

Урок 53. Загальні відомості про рівняння
Урок 54. Лінійне рівняння з однією змінною
Урок 55. Розв’язування лінійних рівнянь
Урок 56. Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач
Урок 57. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Урок 58. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними
Урок 59. Спосіб підстановки
Урок 60. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки
Урок 61. Спосіб додавання
Урок 62. Розв’язування систем лінійних рівнянь
Урок 63. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Урок 64. Підсумковий урок з теми «Лінійні рівняння та їх системи»
Урок 65. Контрольна робота № 5

Тема. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Література

Відгуки

avatar

up