Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Алгебра : підручник для 7 класу
Рейтинг: 3.0 з 5 (2 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-0403-4
Формат: PDF (електронна книга)

Підручник містить необхідні теоретичні відомості та поняття, велику кількість завдань, диференційованих за рівнем складності, завдання для тематичного самоконтролю. Передбачена можливість отримати додаткову інформацію або пройти тестування в онлайн-режимі.
Призначено для учнів 7 класів, учителів математики та методистів.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Повторення

Подільність чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Звичайні дроби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Відношення й пропорції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Раціональні числа та дії з ними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Глава 1. Цілі вирази

1.1. Вирази зі змінними. Тотожності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2. Степінь із натуральним показником. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3. Множення та ділення степенів із натуральним показником. Степінь із нульовим показником. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.4. Піднесення до степеня з натуральним показником добутку, частки та степеня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5. Астрономічні числа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.6. Одночлени. Множення та піднесення до степеня одночленів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.7. Многочлени. Додавання та віднімання многочленів. . . . . . . . . . . . . . 48
1.8. Множення одночлена на многочлен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.9. Множення многочлена на многочлен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.10. Формула різниці квадратів двох виразів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.11. Квадрат двочлена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Завдання підвищеної складності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Глава 2. Розкладання многочленів на множники

2.1. Винесення спільного множника за дужки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2. Розкладання многочлена на множники способом групування . . . . 76
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.3. Сума та різниця кубів двох виразів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.4. Куб двочлена. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.5. Розкладання многочленів на множники із застосуванням декількох способів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.6. Формули скороченого множення на службі в арифметики . . . . . . . 92
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Завдання підвищеної складності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Глава 3. Функції

3.1. Поняття функції. Способи задання функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3.2. Графік функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.3. Лінійна функція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.4. З історії виникнення й розвитку поняття «функція». . . . . . . . . . . . . 120
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Завдання підвищеної складності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Глава 4. Лінійні рівняння з однією змінною

4.1. Рівняння та його корені. Основні властивості рівнянь. . . . . . . . . . . 125
4.2. Лінійне рівняння з однією змінною. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4.3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. . . . . . . . . . . . . 135
4.4. Лінійні рівняння, що містять параметри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Завдання підвищеної складності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Глава 5. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

5.1. Лінійні рівняння з двома змінними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.2. Графік лінійного рівняння з двома змінними. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
5.3. Система лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб її розв’язування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.4. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки. . . . 163
5.5. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання . . . . . 167
5.6. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь . . . . . . . . . . . . . . 173
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Завдання підвищеної складності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Повторення

Цілі вирази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Лінійні рівняння та їх системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Завдання для тематичного самоконтролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Довідкові матеріали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Відповіді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Предметний покажчик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Відгуки

avatar

up