Рейтинг: 3.8 з 5 (34 голос.)

Всесвітня історія. Історія України: підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-302-0
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Підручник, підготовлений відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів, до по може учням скласти чітке уявлення про історію Стародавнього світу, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення до історичних подій. Особлива увага в підручнику приділяється питанням духовної і матеріальної культури, історії повсякденного життя, віруванням народів давнини.

ПОВТОРЕННЯ І ВСТУП

§1. Що вивчає історія Стародавнього світу 
§2. Практичне заняття. Як здійснюють відлік часу в історії Стародавнього світу 

Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§З. Як і коли з'явилися на Землі прадавні люди 
§4. Як відбувалося господарювання первісної людини 
§5. Як було організовано життя суспільства за первісних часів 
§6. У чому особливості організації влади за первісний часів 
§7. Як за первісних часів виникали мистецтво і релігійні вірування 
§8. Практичне заняття. Де і як жили первісні люди на території сучасної України 
§9. Яку археологічну культуру називають трипільською 

РОЗДІЛ II. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

Тема 1. Стародавній Єгипет

§10. У чому особливості природи і господарства Стародавнього Єгипту
§11. Якою була структура держави і суспільства в Стародавньому Єгипті
§12. Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в II тис. до н.е.
§13. Що відкрила світу культура Стародавнього Єгипту 
§14. Практичне заняття. У чому особливості релігії і міфів Стародавнього Єгипту 

Тема 2. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кімерійсько-скіфський світ

§15. У чому особливості розвідку держи в Дворіччя 
§16. Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина 
§17. Якою була Передня Азія в І тис. до н.е.
§18. Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці 
§19. Практичне заняття. Що Геродот писав про скіфів 

Тема З. Стародавні Індія та Китай

§20. У чому особливості цивілізацій Стародавньої Індії 
§21. Якими були суспільний устрій» релігія та повсякденне життя Стародавньої Індії 
§22-23. У чому особливості розвитку Стародавнього Китаю
§24. Практичне заняття. Як у Стародавньому Китаї розвивалися наукові знання, писемність й освіта

РОЗДІЛ III. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 

Тема 1. Становлення античної грецької цивілізації

§25. Якими були природа і населення Стародавньої Греції
§26. У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій
§27. Що можна дізнатися про давньогрецьке суспільство з поем Гомера
§28. Практичне заняття. Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей 
§29. Як розвивалася Греція у VIІ!-VI ст.до н.е 
§30. У чому значення Великої грецької колонізації 
§31. Як відбувалося становлення Афінського поліса 
§32. Практичне заняття. У чому особливості Спартанської держави, побуту і виховання спартанців 

Тема 2. Антична грецька цивілізація класичної доби

§33. Яким був перебіг греко-перських війн 
§34. Як в Афінах утверджувалася демократія 
§35. У чому особливості господарювання і повсякденного життя у Стародавній Греції V ст. до н.е 
§36. Яку роль відігравали наука» освіта і спорт в Афінськсму полісі
§37. У чому полягала причина піднесення Македонії 
§38. Практичне заняття. У чому значення давньогрецького мистецтва

Тема 3. Доба еллінізму

§39. Практичне заняття. Що можна дізнатися про особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами
§40. У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав
§41. Як за елліністичної доби розвивалася культура 
§42. Практичне заняття. Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор'я 

РОЗДІЛ IV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ 

Тема 1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби

§43. Як виник Рим 
§44. Якою була Римська республіка в V—III ст. до н.е 
§45. Як утворилася Римська середземноморська держава 
§46. Якими були релігія і традиції давніх римлян 
§47. У чому особливості суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ-І ст.до н.е 
§48. Як з’явився Перший тріумвіраті чому було встановлено диктатуру Цезаря 
§49. Практичне заняття. Як скласти історичний портрет Цезаря 

Тема 2. Римська імперія

§50. Які коли розпочався період імперії 
§51. Яким було повсякденне життя римлян 
§52. У чому особливості Римської імперії в III на початку IV ст.
§53. Коли і як виникло християнство 
§54. Практичне заняття. У чому цінність культури Стародавнього Риму
§55. Чому занепала Західна Римська імперія 
§56-57. Практичне заняття. Що можна дізнатися з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян 

Коментарі

Всього коментарів: 0