Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс. 6 клас (за підручником О. Пометун)
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2208-0

Видання «Мій конспект» — серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти усіх уроків курсу «Всесвітня історія. Історія України» для 6 класу розміщені на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, очікувані результати, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо. Також передбачено місце для власних записів учителя, що зробить розробку заняття по-справжньому авторською, але заощадить час для планування та оформлення. Для вчителів історії.

Календарне планування

Повторення. Вступ

Урок 1. Що вивчає історія Стародавнього світу
Урок 2. Практичне заняття. «Як здійснюють відлік часу в історії»

Розділ І. Життя людей за первісних часів

Урок 3. Як і коли з’явились на Землі прадавні люди
Урок 4. Як відбувалось господарювання первісної людини
Урок 5. Як було організовано життя за первісних часів
Урок 6. У чому особливості організації влади за первісних часів
Урок 7. Як за первісних часів виникали мистецтво і релігійні вірування
Урок 8. Практичне заняття. «Де і як жили первісні люди на території України»
Урок 9. Яку археологічну культуру називають трипільською
Урок 10. Узагальнення. Тематичне оцінювання за розділом «Життя людей за первісних часів»

Розділ ІІ. Цивілізації Давнього Сходу

Тема І. Давній Єгипет
Урок 11. У чому особливості природи і господарства Давнього Єгипту
Урок 12. Якою була структура держави і суспільства в Даньому Єгипті
Урок 13. Як відбувався розквіт і занепад Єгипетської держави в ІІ тис. до н. е.
Урок 14. Що відкрила світові культура Давнього Єгипту
Урок 15. Практичне заняття.  «У чому особливості релігії і міфів Давнього Єгипту»
Урок 16. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Давній Єгипет»
Тема ІІ. Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ
Урок 17. У чому особливості розвитку держав Дворіччя
Урок 18. Як розвивались у давнину Фінікія й Палестина
Урок 19. Якою була Передня Азія в І тис. до н. е.
Урок 20. Хто і як проживав на території сучасної України в залізному віці
Урок 21. Практичне заняття. «Що Геродот писав про скіфів»
Урок 22. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-Скіфський світ»
Тема ІІІ. Давні Індія та Китай
Урок 23. У чому особливості цивілізацій Давньої Індії
Урок 24. Якими були суспільний устрій, релігія та повсякденне життя Давньої Індії
Уроки 25–26. У чому особливості розвитку Давнього Китаю
Урок 27. Практичне заняття. «Як у Давньому Китаї розвивались наукові знання, писемність й освіта»
Урок 28. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Давні Індія та Китай»

Розділ ІІІ. Історія Давньої Греції

Тема І. Становлення античної грецької цивілізації
Урок 29. Якими були природа і населення Давньої Греції
Урок 30. У чому особливості Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій
Урок 31. Що можна дізнатися про давньогрецьке суспільство з поем Гомера
Урок 32. Практичне заняття. «Як давньогрецька міфологія і релігія відображали світосприйняття людей»
Урок 33. Як розвивалась Греція у VІІІ–VІ ст. до н. е.
Урок 34. У чому значення Великої грецької колонізації
Урок 35. Як відбувалося становлення Афінського поліса
Урок 36. Практичне заняття. «У чому особливість Спартанської держави, побуту і виховання спартанців»
Урок 37. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Становлення античної грецької цивлізації»
Тема ІІ. Антична грецька цивілізація класичної доби
Урок 38. Яким був перебіг греко-перських воєн
Урок 39. Як в Афінах утверджувалась демократія
Урок 40. У чому особливості господарювання і повсякденного життя Давньої Греції V ст. до н. е.
Урок 41. Яку роль відігравали наука, освіта і спорт в Афінському полісі
Урок 42. У чому полягала причина піднесення Македонії
Урок 43. Практичне заняття. «У чому значення давньогрецького мистецтва»
Урок 44. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Антична грецька цивілізація класичної доби»
Тема ІІІ. Доба еллінізму
Урок 45. Практичне заняття. «Що можна дізнатись про особистість і діяльність Александра Македонського за історичними джерелами»
Урок 46. У чому сутність еллінізму й особливості елліністичних держав
Урок 47. Як за елліністичної доби розвивалася культура
Урок 48. Практичне заняття. «Яким було господарське, суспільне та духовне життя в античних полісах Північного Причорномор’я»
Урок 49. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Доба еллінізму»

Розділ IV. Історія Давнього Риму

Тема І. Давній Рим за царської та республіканської доби
Урок 50. Як виник Рим
Урок 51. Якою була Римська республіка в V–ІІІ ст. до н. е.
Урок 52. Як утворилась Римська середземноморська держава
Урок 53. Якими були релігія і традиції давніх римлян
Урок 54. У чому особливості суспільно-політичної боротьби в Римі в ІІ–І ст. до н. е.
Урок 55. Як з’явився Перший тріумвірат і чому було встановлено диктатуру Цезаря
Урок 56. Практичне заняття. «Як скласти історичний портрет Цезаря»
Урок 57. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Давній Рим за царської та республіканської доби»
Тема ІІ. Римська імперія
Урок 58. Як і коли розпочався період імперії
Урок 59. Яким було повсякденне життя римлян
Урок 60. У чому особливості Римської імперії в ІІІ — на початку IV ст.
Урок 61. Коли і як виникло християнство
Урок 62. Практичне заняття. «У чому цінність культури Давнього Риму»
Урок 63. Чому занепала Західна Римська імперія
Уроки 64–65. Практичне заняття. Що можна дізнатись з історичних джерел про господарське та суспільне життя і духовний світ давніх слов’ян
Урок 66. Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Римська імперія»
Урок 67. Узагальнення до курсу «Внесок народів Стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в історії України»
Уроки 68–70. Резервні уроки

Відгуки

avatar

up