Рейтинг: 3.4 з 5 (20 голос.)

Рідна мова: Підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 966-04-0644-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

ВСТУП

§ 1. Краса і багатство української мови
Зв’язне мовлення. Спілкування й мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ

§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення
§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення.
Розділові знаки у простому реченні
§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог
§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль
Зв'язне мовлення. Складання ділових паперів. План роботи. Оголошення

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 6. Групи слів за їх походженням
Зв’язне мовлення. Складний і простий плани.
Переказ наукового тексту за простим планом
§ 7. Активна й пасивна лексика української мови.
Застарілі слова. Неологізми
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-опису приміщення (усно)
§ 8. Групи слів за вживанням
Зв’язне мовлення. Твір-опис приміщення за власними спостереженнями
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§ 9. Основні способи словотворення
Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно). Терміни в текстах наукового стилю
§ 10. Зміни приголосних при творенні слів
Зв'язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту за складним планом
§11 Складні слова. Творення складноскорочених слів
Зв'язне мовлення. Читання навчального тексту
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

МОРФОЛОГІЯ

§ 12. Частини мови
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (письмово)
Іменник
§ 13 Іменник як частина мови
§ 14. Рід і число іменників
§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни
§ 16, Іменники І відміни
§ 17. Іменники II відміни
Зв'язне мовлення. Аудіювання художнього тексту
§ 18. Іменники III відміни
§ 19 Іменники IV відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники
§ 20 Творення іменників. Правопис суфіксів
Зв’язне мовлення. Докладний переказ художнього тексту з описом природи (усно)
§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками
§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові
Завдання і запитання для повторення и узагальнення
Прикметник
§ 23. Прикметник як частина мови
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників
Зв’язне мовлення. Твір-опис природи за власними спостереженнями (письмово)
§ 25.Ступені порівняння якісних прикметників
§ 26. Відмінювання прикметників
Зв'язне мовлення. Аудіювання наукового тексту
§ 27 Творення прикметників
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників
§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках
Зв’язне, мовлення. Твір-опис природи за картиною
§ 30. Написання складних прикметників
Зв’язне мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі
§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
Числівник
§ 32. Числівник як частина мови
§ 33. Числівники кількісні й порядкові. Групи числівників за будовою
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-роздуму
§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників .
§ 35. Відмінювання порядкових числівників
Зв’язне мовлення. Твір-роздум про вчинки людей
§ 36. Творення числівників
Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ наукового тексту (усно)
§ 37. М’який знак у числівниках
Зв'язне мовлення. Замітка до газети типу роздуму
Завдання і запитання для повторення й узагальнення
Займенник
§ 38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
Зв'язне мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи
§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе
§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання
§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники
Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ
Завдання і запитання для повторення й узагальнення

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 43. Лексикологія
§ 44. Словотвір та орфографія
§ 45. Морфологія й орфографія
Зв’язне мовлення. Складання діалогів
ДОДАТОК
Тлумачний словник
Відповіді до ігрових завдань
 

Коментарі

Всього коментарів: 0