Рейтинг: 3.9 з 5 (38 голос.)

Рідна мова: Підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік:
ISBN: 966-7090-39-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

ВСТУП

Багатство і краса української мови
Повторення вивченого про мову і мовлення. Ситуація спілкування

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення
§2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
§3. Пряма мова. Діалог
§4. Повторення й поглиблення вивченого про текст

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§5. Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова
§6. Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми
§7. Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова й терміни
§8. Просторічні слова. Жаргонізми
§9. Офіційно-ділова лексика Лексикологічний розбір

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§10. Основні способи словотворення
§11. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
§12. Зміни приголосних за творення слів
§13. Складні слова
Словотвірний розбір

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ

§14. Загальна характеристика частин мови

ІМЕННИК

§15. іменник як частина мови
§16. Рід іменників. Іменники спільного роду
§17. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
§18. Відмінки іменників. Значення відмінків
§19. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників
§20. Написання не з іменниками
§21. Особливості творення іменників
§22. Написання та відмінювання імен по батькові
Розбір іменника як частини мови

ПРИКМЕТНИК

§23. Прикметник як частина мови
§24. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
§25. Ступені порівняння прикметників
§26. Повні і короткі форми прикметників
§27. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників    
§28. Творення прикметників
§29. Написання не з прикметниками
§30. Написання -нн- і -н- у прикметниках
§31. Написання складних прикметників через дефіс або разом
§32. Перехід прикметників в іменники.
§33. Написання й відмінювання прізвищ
Розбір прикметника як частини мови

ЧИСЛІВНИК

§34. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
§35. Відмінювання кількісних числівників
§36. Відмінювання порядкових числівників
Розбір числівника як частини мови

ЗАЙМЕННИК

§37. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
§38. Особові займенники і зворотний займенник себе.
§39. Питальні і відносні займенники
§40. Заперечні і неозначені займенники
§41. Присвійні займенники
§42. Вказівні й означальні займенники
Розбір займенника як частини мови

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В КІНЦІ РОКУ

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

Офіційно-діловий стиль. Ділові папери
Особливості опису приміщення
Особливості будови опису природи
Особливості будови роздуму

ГОВОРІННЯ:

складання діалогів (телефонна розмова)
складання діалогів
складання діалогів із кількісними числівниками
складання діалогів із порядковими числівниками на позначення дат і часу

ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ

докладний усний переказ тексту художнього
стилю усний переказ тексту
усний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення
складання діалогів
усний переказ тексту із творчим завданням
усний переказ тексту
усний вибірковий переказ
усний докладний переказ
усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум
усний твір-роздум про вчинок людини
усний твір-оповідання за жанровою картиною
повідомлення на лінгвістичну тему
читання та складання діалогів із займенниками

ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО

письмовий твір-опис приміщення в художньому стилі
замітка в газету типу роздуму про вчинок людини

ПИСЬМО

складання оголошення
письмовий твір-опис приміщення за картиною в художньому стилі
складання плану роботи
письмовий переказ тексту наукового стилю
письмовий твір-опис природи за картиною
письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи

НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК

Тлумачний словничок
Словничок термінів
Довідник «Видатні особистості»
 

Коментарі

Всього коментарів: 4
avatar
Thanks:)))
avatar
Булоб дуже добре як би можна би було б скачати у форматі PDF бескоштовно
avatar
Файлообмінник Turbobit надає можливість безкоштовного скачування. Уважно читайте інструкції!
avatar
Круто!