Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Польська мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу
Рейтинг: 4.2 з 5 (5 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Букрек
Рік:
ISBN: 978-966-399-552-6
Формат: PDF (електронна книга)

Lekcja 1................................................................................... 5
LE KCJA 2.................................................................................18
Odmiana rzeczowników żywotnych rodzaju męskiego
w liczbie pojedynczej.............................................................. 26
Odmiana zaimków osobowyh
ja, ty, my, wy, on, ona, ono, oni, one...................................... 31
Odmiana zaimka zworotnego siebie..................................... 31
Czas przeszły czasowników................................................... 34
Odmiana czasowników typu mieć......................................... 34
LE KCJA 3.................................................................................42
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju
nijakiego w liczbie mnogiej.................................................... 54
Odmiana rzeczowników oko, ucho, dziecko
w liczbie mnogiej.................................................................... 56
Aspekt czasowników w języku polskim czas
przyszły prosty....................................................................... 57
Wymiana samogłosek............................................................ 61
LE KCJA 4................................................................................. 64
Odmiana rzeczowników i przymiotników rodzaju
żeńskiego w liczbie mnogiej................................................... 72
Czas przyszły złożony............................................................78
Stopniowanie przymiotników................................................ 82
LE KCJA 5................................................................................. 92
Odmiana rzeczoników nieżywotnych i przymioników
rodzaju męskiego w liczbie mnogiej...................................... 99
Odmiana liczebników porządkowych i zaimków
który, jaki ............................................................................ 102
Zaimki który, jaki.................................................................102
Tryb rozkazujący czasowników........................................... 108
Сzasownik być......................................................................108
Сzasownik wziąć..................................................................108
LE KCJA 6...............................................................................114
Odmiana rzeczowników żywotnych nieosobowich
i przymiotników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej........ 124
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu cielę, imię.....128
Tryb warunkowy (przypuszczający)................................... 130
Pisownia partykuł................................................................132
LE KCJA 7............................................................................... 136
Odmiana rzeczowników i przymiotników
mękoosobowych w liczbie mnogiej...................................... 146
Odmiana zaimków przymiotnych....................................... 151
Ogólne wiadomości o przysłówku....................................... 156
Pisownia nie z różnymi częściami mowy............................ 158
LE KCJA 8............................................................................... 163
Ogólne wiadomości o imiesłowie......................................... 169
Przedrostki...........................................................................173
Przenoszenie wyrazów......................................................... 186
SUPLE MEN T DLA NA UCZ YCIELA ..................................187
CZ YTAN KA............................................................................218

Відгуки

avatar

up