Рейтинг: 3.9 з 5 (108 голос.)

Математика: підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 973-617-656-303-7
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Анотація відсутня

Дорогі учні!
Подільність натуральних чисел
§1. Дільники і кратні натурального числа

Прості числа

§2. Ознаки подільності на 2, 10, 5 
§3. Ознаки подільності на 9, 8
§4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник 
§5. Найменше спільне кратне

Звичайні дроби та дії з ними 

§6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
§8. Додавання і віднімання дробів 
§9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа
§10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом
§11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу

Відношення і пропорції

§12. Відношення та його властивості 
§13. Пропорція та її властивості 
§14. Пряма та обернена пропорційні залежності
§15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб
§16. Коло і круг. Кутовий сектор 
§17. Діаграми
§18. Циліндр. Конус. Куля 
§19. Відсоткові розрахунки
§20. Ймовірність випадкової події

Раціональні числа та дії з ними

§21. Додатні та від’ємні числа. Число нуль
§22. Координатна пряма 
§23. Модуль числа
§24. Цілі числа. Раціональні числа
§25. Порівняння раціональних чисел
§26. Додавання раціональних чисел
§27. Віднімання раціональних чисел
§28. Множення раціональних чисел
§29. Ділення раціональних чисел

Вирази і рівняння

§З0. Вирази та їх спрощення
§31. Рівняння. Основні властивості рівнянь
§32. Застосування рівнянь до розв’язування задач
§33. Перпендикулярні та паралельні прямі
§34. Координатна площина 
§35. Графіки залежностей між величинами

Тестові завдання до розділів
Відповіді 
Предметний покажчик 

Відгуки