Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Мій конспект. Математика. 6 клас. I семестр (за підручником Н. А. Тарасенкової)
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2189-2

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які став­лять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, ко­жен учитель може створити власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закла­дів, які працюють у 6 класі за навчальною програмою з матема­тики для учнів 5–9 класів загальноосвітніх закладів 2012 року.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Календарне планування вивчення математики в 6 класі . . . . .5
Урок № 1. Дільники і кратні натурального числа . .. . .7
Урок № 2. Дільники і кратні натурального числа . . .. . . .9
Урок № 3. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа .. . .11
Урок № 4. Ознаки подільності на 2, 10 і 5 . . . . . . .13
Урок № 5. Ознаки подільності на 9 і 3 . . . . . . . . . .15
Урок № 6. Ознаки подільності на 9 і 3 . . . . . . . . . .17
Урок № 7. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник . . . 19
Урок № 8. Найменше спільне кратне . . . . . . . . . . .21
Урок № 9. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . .23
Урок № 10. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . .25
Урок № 11. Основна властивість дробу . . . . . . . . . .27
Урок № 12. Скорочення дробів . . . . . . . . . . . . . . . .29
Урок № 13. Скорочення дробів . . . . . . . . . . . . . . . .31
Урок № 14. Зведення дробів до спільного знаменника . . . . .33
Урок № 15. Порівняння дробів . . . . . . . . . . . . . . . .35
Урок № 16. Порівняння дробів . . . . . . . . . . . . . . . .37
Урок № 17. Додавання і віднімання дробів . . . . . .39
Урок № 18. Додавання і віднімання дробів . . . . . .41
Урок № 19. Додавання і віднімання дробів . . . . . .43
Урок № 20. Додавання і віднімання дробів . . . . . .45
Урок № 21. Додавання і віднімання дробів . . . . . .47
Урок № 22. Додавання і віднімання дробів . . . . . .49
Урок № 23. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . .51
Урок № 24. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . .53
Урок № 25. Множення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Урок № 26. Множення звичайних дробів . . . . . . . .57
Урок № 27. Множення звичайних дробів . . . . . . . .59
Урок № 28. Множення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Урок № 29. Знаходження дробу від числа . . . . . . .63
Урок № 30. Знаходження дробу від числа . . . . . . .65
Урок № 31. Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Урок № 32. Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Урок № 33. Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Урок № 34. Ділення дробів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Урок № 35. Знаходження числа за його дробом . . ..75
Урок № 36. Знаходження числа за заданим значенням його дробу .. .77
Урок № 37. Перетворення звичайного дробу на десятковий . .. . .79
Урок № 38. Десяткові наближення звичайного дробу .. . . . . .81
Урок № 39. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . .83
Урок № 40. Контрольна робота № 3 . . . . . . . . . . . .85
Урок № 41. Відношення та його властивості . . . . .87
Урок № 42. Пропорція та її властивості . . . . . . . . .89
Урок № 43. Пропорція та її властивості . . . . . . . . .91
Урок № 44. Пряма та обернена пропорційні залежності . ..93
Урок № 45. Пряма та обернена пропорційні залежності . . .. .95
Урок № 46. Поділ числа у поданому відношенні . .. . . .97
Урок № 47. Поділ числа у поданому відношенні . .. .99
Урок № 48. Масштаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Урок № 49. Масштаб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Урок № 50. Контрольна робота № 4 . . . . . . . . . . . .105
Урок № 51. Коло. Довжина кола . . . . . . . . . . . . . . .107
Урок № 52. Круг. Площа круга. Круговий сектор . . .. .109
Урок № 53. Діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Урок № 54. Діаграми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Урок № 55. Циліндр. Конус. Куля . . . . . . . . . . . . .115
Урок № 56. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . .117
Урок № 57. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . .119
Урок № 58. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . .121
Урок № 59. Відсоткові розрахунки . . . . . . . . . . . . .123
Урок № 60. Ймовірність випадкової події . . . . . . .125
Урок № 61. Ймовірність випадкової події . . . . . . .127
Урок № 62. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . .129
Урок № 63. Контрольна робота № 5 . . . . . . . . . . . .131
Урок № 64. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі . . .133
Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Відгуки

avatar

up