Рейтинг: 3.7 з 5 (34 голос.)

Математика: підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN: 978-966-474-237-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Анотація відсутня

Від авторів
Умовні позначання

§ 1. Подільність натуральних чисел

1. Дільники та кратні
2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2
3. Ознаки подільності на 9 і на 3
• Ділиться чи не ділиться?
4. Прості та складені числа
• Чи такі вже прості ці прості числа?
5. Найбільший спільний дільник
6. Найменше спільне кратне

§ 2. Звичайні дроби

7. Основна властивість дробу
8. Скорочення дробів
9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
10. Додавання і віднімання дробів
11. Множення дробів
12. Знаходження дробу від числа
13. Взаємно обернені числа
14. Ділення дробів
15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу
16. Перетворення звичайних дробів у десяткові
17. Нескінченні періодичні десяткові дроби
18. Десяткове наближення звичайного дробу

§ 3. Відношення і пропорції

19. Відношення
20. Пропорції
21. Відсоткове відношення двох чисел
• Як знайти «золоту середину»
22. Пряма та обернена пропорційні залежності
28. Подія числа в заданому відношенні
24. Коло і круг
25. Довжина кола. Площа круга
26. Циліндр. Конус. Куля
27. Діаграми
28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події

§ 4. Раціональні числа і дії з ними

29. Додатні і від’ємні числа
30. Координатна пряма
31. Цілі числа. Раціональні числа
• «Нерозумні» числа
32. Модуль числа
33. Порівняння чисел
34. Додавання раціональних чисел
35. Властивості додавання раціональних чисел
36. Віднімання раціональних чисел
37. Множення раціональних чисел
• Ніщо і ще менше
38. Переставна та сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт
39. Розподільна властивість множення
40. Ділення раціональних чисел
41. Розв’язування рівнянь
42. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
43. Перпендикулярні прямі
44. Паралельні прямі
45. Координатна площина
46. Графіки

Вправи для повторення за курс 6 класу

• Дружимо з комп’ютером

Відповіді та вказівки до вправ
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі
Предметний покажчик
Додаток

Коментарі

Всього коментарів: 0