Рейтинг: 4.6 з 5 (10 голос.)

Географія: підручник для 6 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-470-8
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011).
У виданні реалізовано ідеї формування географічної й екологічної культури, використано різні джерела географічної інформації для школярів. Значну увагу приділено розвитку наочно-образного н логічного мислення шестикласників, пізнавального інтересу до об'єктів і процесів навколишнього світу, вивченню своєї місцевості та формуванню навичок в учнів щодо застосування конкретних географічних знань і вмінь на практиці.
Підручник містить велику кількість малюнків, фотографій, картосхем. об'ємний і різноманітний методичний апарат.

ВСТУП

§1. Географія — наука про природу Землі 

РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

§2. Уявлення про Землю в давнину 
§3. Відкриття нових земель у VIII—XV ст 
§4. Початок доби великих географічних відкриттів 
§5. Навколосвітні подорожі і експедиції. Географічні товариства в різних країнах світу 
§6. Сучасні географічні дослідження

РОЗДІЛ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

§7. Орієнтування на місцевості 
§8. Що таке азимут 
§9. Способи зображення поверхні Землі 
§10. Масштаб і його види 
§11. План місцевості 
§12. Географічні карти 
§13. Класифікація карт. Географічні атласи 
§14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті 
§15. Географічні координати

РОЗДІЛ III. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

§16. Внутрішня будова Землі 
§17. Літосфера. Літосферні плоти 
§18. Рухи земної кори 
§19. Землетруси 
§20. Вулканізм і магматизм 
§21. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори 
§22. Робота текучих поверхневих та підземних вод, вітру та льодовиків 
§23. Абсолютна та відносна висота місцевості 
§24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах 
§25. Основні форми рельєфу Землі. Гори 
§26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини 
§27. Рельєф дна Світового океану 
§28. Атмосфера. Її склад і будова 
§29. Як нагрівається атмосферне повітря 
§30. Атмосферний тиск 
§31. Рух повітря 
§32. Вода в атмосфері 
§33. Різноманітність хмар 
§34. Атмосферні опади 
§35. Погода 
§36. Клімат 
§37. Людина й атмосфера 
§38. Гідросфера Вода на Землі 
§39. Частини Світового океану. Суходіл в океані 
§40. Властивості вод Світового океану 
§41. Рух води у Світовому океані 
§42. Води суходолу 
§43. Життя річки 
§44. Озера 
§45. Болота. Штучні водойми 
§46. Льодовики 
§47. Підземні води 
§48. Людина та гідросфера 
§49. Біосфера та її складові 
§50. Ґрунт 
§51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі 
§52. Природні зони Землі

РОЗДІЛ IV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

§53. Кількість і розміщення населення Землі 
§54. Держави світу 
§55. Вплив людини на природу 
Додатки

Відгуки


avatar
up