Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Біологія. 6 клас: розробки уроків
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-1995-3

Посібник складений відповідно до чинної програми з біології для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Розробки уроків містять теоретичний та дидактичний матеріал, різноманітні форми роботи на уроці, завдання для поточного й тематичного контролю знань.
У посібнику наведені цікаві розробки нестандартних уроків узагальнення вивченого матеріалу.
До посібника безкоштовно додається електронний диск, на якому розміщено календарно-тематичний план, додатковий матеріал до уроків, роздавальний матеріал для учнів, мультимедійні презентації до окремих уроків.
Посібник призначений для вчителів біології та студентів педагогічних спеціальностей.

Передмова

Вступ

Урок 1 Біологія — наука про живу природу. Науки, що вивчають живу природу. Метод вивчення організмів
Урок 2 Основні ознаки живого
Урок 3 Різноманітність живих організмів, середовища їхнього існування, класифікація
Урок 4 Поняття про віруси

Тема 1. Клітина (8 годин)

Урок 5 Історія вивчення клітини. Лупа. Мікроскоп
Урок 6 Клітина — одиниця живого
Урок 7 Будова рослинної клітини
Урок 8 Надходження речовин у клітину
Урок 9 Утворення нових клітин, їхній ріст
Урок 10 Основні положення клітинної теорії

Тема 2. Одноклітинні організми (8 годин)

Урок 13 Одноклітинні твариноподібні організми (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)
Урок 14 Захворювання людини, що спричиняються одноклітинними твариноподібними організмами (на прикладі малярійного плазмодія та дизентерійної амеби)
Урок 15 Хламідомонада, хлорела — одноклітинні водорості (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)
Урок 16 Дріжджі — одноклітинні гриби
Урок 17 Бактерії — найменші одноклітинні організми, їхня будова й життєдіяльність
Урок 18 Роль бактерій у природі й значення в житті людини
Урок 19 Багатоклітинні організми
Урок 20 Контрольно-узагальнювальний урок за темою «Одноклітинні та багатоклітинні організми»

Тема 3. Рослини (20 годин)

Урок 21 Рослина — живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин
Урок 22 Будова клітини рослин
Урок 23 Тканини й органи рослин
Урок 24 Корінь: будова, основні функції (поглинання води й закріплення в ґрунті)
Урок 25 Мінеральне живлення рослин
Урок 26 Пагін, його будова. Брунька — зародковий пагін
Урок 27 Стебло, його будова й видозміни
Урок 28 Листок, його будова
Урок 29 Видозміни пагона
Урок 30 Основні функції пагона (фотосинтез, газообмін, ріст, випаровування води, транспорт речовин)
Урок 31 Повітряне живлення рослин
Урок 32 Дихання й рухи рослин
Урок 33 Вегетативні органи рослин
Урок 34 Розмноження рослин: статеве, нестатеве, вегетативне
Урок 35 Квітка — орган статевого розмноження. Суцвіття
Урок 36 Запилення й запліднення квіткових рослин
Урок 37 Насінина
Урок 38 Плоди, їхнє поширення
Урок 39 Поняття про класифікацію рослин

Тема 4. Різноманітність рослин (17 годин)

Урок 41 Водорості, їхня характеристика
Урок 42 Різноманітність і значення водоростей
Урок 43 Мохи
Урок 44 Різноманітність і значення мохів
Урок 45 Хвощі й плауни
Урок 46 Папороті
Урок 47 Порівняльна характеристика вищих спорових рослин
Урок 48 Голонасінні рослини
Урок 49 Різноманітність і значення голонасінних рослин
Урок 50 Покритонасінні (квіткові) рослини, їхня класифікація
Урок 51 Клас Дводольні рослини, їхня різноманітність і значення
Урок 52 Характерні риси класу Однодольні рослини, їхня різноманітність і значення
Урок 53 Порівняльна характеристика спорових і насінних рослин
Урок 54 Навколишнє середовище й рослини. Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури)
Урок 55 Рослинні угруповання
Урок 56 Вплив діяльності людини на життя рослин в угрупованнях. Охорона рослин

Тема 5. Гриби (7 годин)

Урок 58 Загальна характеристика грибів
Урок 59 Нижчі паразитичні гриби — мукор, фітофтора
Урок 60 Вищі гриби, їхня різноманітність
Урок 61 Цвілеві гриби й дріжджі
Урок 62 Екологічні групи й значення грибів
Урок 63 Лишайники
Урок 64 Узагальнення знань з теми «Гриби»
Урок 65 Основні ознаки живих організмів
Урок 66 Біологія як система наук 

Відгуки

avatar

up