Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку :: Вітаємо з Новим роком і Різдвом Христовим!

Біологія. 6 клас: Плани-конспекти уроків
Рейтинг: 3.9 з 5 (7 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-09-1728-7

Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із біології для 6 класу відповідно до чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику. Кожен із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів біології.

Урок № 1 Біологія — наука про життя. Основні властивості живого
Урок № 2 Різноманітність життя. Поняття про віруси
Урок № 3 Науки, що вивчають життя
Урок № 4 Методи вивчення організмів
Урок № 5 Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини
Урок № 6 Лупа. Мікроскоп
Урок № 7 Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним
Урок № 8 Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях
Урок № 9 Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа
Урок № 10 Будова рослинної і тваринної клітини
Урок № 11 Надходження речовин у клітину
Урок № 12 Утворення нових клітин. Ріст клітин
Урок № 13 Основні положення клітинної теорії
Урок № 14 Урок-узагальнення з теми «Вступ. Клітина»
Урок № 15 Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності)
Урок № 16 Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (будова, роль у природі)
Урок № 17 Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами
Урок № 18 Хламідомонада, хлорела — одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі)
Урок № 19 Дріжджі — одноклітинні гриби
Урок № 20 Бактерії — найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій
Урок № 21 Роль бактерій у природі та значення в житті людини
Урок № 22 Вольвокс — колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми
Урок № 23 Контрольна робота з теми «Одноклітинні організми»
Урок № 24 Рослина — живий організм
Урок № 25 Будова рослин. Клітини рослин. Тканини рослин
Урок № 26 Органи рослин
Урок № 27 Корінь: будова, основні функції
Урок № 28 Корінь: будова і функції
Урок № 29 Мінеральне живлення рослин
Урок № 30 Пагін: будова, основні функції
Урок № 31 Пагін: будова, основні функції. Внутрішня будова стебла
Урок № 32 Видозміни пагонів
Урок № 33 Пагін: будова, основні функції. Листок
Урок № 34 Пагін: будова, основні функції. Внутрішня будова листка
Урок № 35 Повітряне живлення рослин. Фотосинтез як характерна особливість рослин. Дихання рослин
Урок № 36 Видозміни листка. Рухи рослин
Урок № 37 Урок-узагальнення з теми «Вегетативні органи рослин»
Урок № 38 Нестатеве розмноження рослин. Вегетативне розмноження рослин
Урок № 39 Статеве розмноження рослин. Квітка — орган статевого розмноження
Урок № 40 Суцвіття
Урок № 41 Запилення
Урок № 42 Запліднення. Насінина
Урок № 43 Плід, поширення плодів
Урок № 44 Поняття про класифікацію рослин
Урок № 45 Урок-узагальнення з теми «Генеративні органи рослини»
Урок № 46 Водорості (зелені)
Урок № 47 Водорості (бурі, червоні, діатомові)
Урок № 48 Мохи
Урок № 49 Хвощі, плауни
Урок № 50 Папороті
Урок № 51 Голонасінні
Урок № 52 Покритонасінні (Квіткові)
Урок № 53 Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин
Урок № 54 Сільськогосподарські рослини
Урок № 55 Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин
Урок № 56 Практична робота № 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах
Урок № 57 Рослинні угруповання
Урок № 58 Екскурсія «Вивчення рослинних угруповань»
Урок № 59 Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини
Урок № 60 Контрольна робота з теми «Різноманітність рослин»
Урок № 61 Особливості будови та живлення грибів. Розмноження та поширення грибів
Урок № 62 Групи грибів: сапротрофні — цвілеві гриби
Урок № 63 Групи грибів: паразитичні гриби
Урок № 64 Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби
Урок № 65 Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості
Урок № 66 Групи грибів: лишайники
Урок № 67 Значення грибів у природі та житті людини
Урок № 68 Урок-узагальнення з теми «Гриби»
Урок № 69 Будова і життєдіяльність організмів
Урок № 70 Екскурсія «Різноманітність рослин свого краю»

Відгуки

avatar

up