Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Мій конспект. Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником С. Я. Єрмоленко)
Рейтинг: 2.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2177-9

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 5 класу за новою програмою 11-річної школи (за підручником С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової; К.: Грамота, 2013).
Метою створення цього посібника є бажання полегшити підготовку вчителя до уроку, вивільнити час для творчої складової. Конспекти складено за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість виокремити конспект кожного уроку.
Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів

Урок № 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України  5
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті  7
Урок № 3. Частини мови. Іменник  11
Урок № 4. Частини мови. Прикметник  13
Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення № 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування  15
Урок № 6. Частини мови. Числівник  17
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема.
Читання мовчки текстів різних стилів  19
Урок № 8. Частини мови. Займенник   21
Урок № 9. Частини мови. Дієслово  23
Урок № 10. Частини мови. Дієслово  25
Урок № 11. Частини мови. Прислівник  27
Урок № 12. Частини мови. Прийменник  29
Урок № 13. Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні  31
Урок № 14. Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант)  33
Урок № 15. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні  35
Урок № 16. Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови  37
Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення № 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування  39
Урок № 18. Речення, його граматична основа  41
Урок № 19. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення  43
Урок № 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формувати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки  45
Урок № 21. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру  47
Урок № 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини  49
Урок № 23. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини  51
Урок № 24. Речення. Головні й другорядні члени речення  53
Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення № 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи  55
Урок № 26. Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення»  57
Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум 59
Урок 28. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (Тестові завдання)  61
Урок № 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)  63
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини  65
Урок № 31. Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах  67
Урок № 32. Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами»  69
Урок № 33. Звертання. Роль звертань у реченні (практично)  71
Урок № 34. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)  73
Урок № 35. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком  75
Урок № 36. Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність, складних і простих речень  77
Урок № 37. Розвиток зв’язного мовлення № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (усно)  79
Урок № 38. Розвиток зв’язного мовлення № 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (письмово)  81
Урок № 39. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді  83
Урок № 40. Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки 85
Урок № 41. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові  87
Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення № 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично)  89
Урок № 43. Діалог. Тире при діалозі. Удосконалення вмінь складати діалоги  91
Урок № 44. Діалог. Розділові знаки при діалозі  93
Урок № 45. Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)  95
Урок № 46. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки  99
Урок № 47. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ  101
Урок № 48. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі   103
Урок № 49. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв 105
Урок № 50. Твір-опис тварини в художньому й науковому стилях  107
Урок № 51. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ  109
Урок № 52. Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ»  111
Урок № 53. Cеместрова контрольна робота. Диктант із тестовими завданнями  113
Урок № 54.. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)  117
Урок № 55. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка  121
Урок № 56. Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання)

Відгуки

avatar

up