Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Польська мова: підручник для 5 класу
Рейтинг: 3.0 з 5 (4 голос.)

Польська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік:
ISBN: 978-966-603-806-0
Формат: PDF (електронна книга)

WSTĘP

Kształcenie językowe. Ogólne wiadomości o komunikacji językowej i języku
§1. Tekst. Powtórzenie wiadomości o tekście

POWTÓRZENIE

§2. Części mowy

SKŁADNIA I INTERPUNKCJA

§3. Zdanie. Połączenia wyrazowe. Główne i zależne wyrazy
§4. Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania
§5. Ogólne wiadomości o stylach
§6. Rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi
Kształcenie językowe. Style tekstu
§7. Główne i drugorzędne człony zdania. Zdania rozwinięte i nierozwinięte. Myślnik między podmiotem i orzeczeniem
§8. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
§9. Zdania z jednorodnymi członami
Kształcenie językowe. Komunikacja językowa. Typy wypowiedzi
§10. Wołacz
§11. Zdania pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu złożonym
§12. Mowa niezależna. Znaki przestankowe w mowie niezależnej
§13. Dialog
Kształcenie językowe. Opowiadanie na podstawie własnego doświadczenia

FONETYKA I ORTOGRAFIA

§14. Powstawanie dźwięków
Kształcenie językowe. Praca z brulionem
§15. Samogłoski i spółgłoski
§16. Spółgłoski twarde i miękkie
Kształcenie językowe. Przekazanie treści tekstu o stylu naukowym
§17. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
§18. Głoski nosowe. Wymowa i pisownia
§19. Alfabet
Kształcenie językowe. Ustna odpowiedź na temat związany z językiem
§20. Sylaba. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu
§21. Akcent
Kształcenie językowe. Recenzja książki (opowiadania). Recenzja (ustna) na odpowiedź koleżanki (kolegi)
§22. Zasady pisowni ó - u
§23. Pisownia rz - ż
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu z elementami opisu przedmiotu
§24. Pisownia j - i
§25. Pisownia h - ch
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu o charakterze opowiadania z elementami opisu

SŁOWOTWÓRSTWO

§26. Budowa wyrazów i słowotwórstwo
§27. Rdzeń. Rodzina wyrazów
§28. Przyrostek
Kształcenie językowe. Budowa tekstu o charakterze rozważania. Przekazanie treści opowiadania z elementami rozważania
§29. Przedrostek
§30. Wymiana głosek w rdzeniu
Kształcenie językowe. Dokładny opis zwierzęcia
§30. Tworzenie wyrazów
§31. Pisownia przedrostków roz-, bez-, z-, s-, ś-
Kształcenie językowe. Opis przedmiotów w stylu naukowym i artystycznym
§32. Pisownia przyrostków -cki, -dzki, -ski
§33. Wyrazy złożone

SŁOWNICTWO

§34. Znaczenie wyrazów
§35. Wyrazy jednoznaczne i wieloznaczne
§36. Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
§37. Homonimy
§38. Synonimy
§39. Antonimy
Kształcenie językowe. Rozważanie na podstawie własnego doświadczenia
§40. Słowniki

MORFOLOGIA. CZĘŚCI MOWY

§41. Rzeczownik. Cechy gramatyczne rzeczownika
§42. Rola rzeczownika w zdaniu. Wołacz
§43. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne. Rzeczowniki osobowe inieosobowe
§44. Imiona własne i pospolite
§45. Użycie wielkiej litery
Kształcenie językowe. List. Jak napisać list?
§46. Rodzaj rzeczowników
§47. Liczba rzeczowników
§48. Rzeczownik w związku z przymiotnikiem
Kształcenie językowe. Opowiadanie o wydarzeniu
§49. Odmiana rzeczowników
§50. Ważniejsze osobliwości w odmianie rzeczowników
§51. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego na -ja, -ia, -ea, -arnia, -ernia, -alnia, -elnia
§52. Najważniejsze przyrostki rzeczowników
§53. Pisownia rzeczowników zakończonych na -un, -unka, -unek
§54. Pisownia nie z rzeczownikiem
ZBÓR DYKTAND

Відгуки

avatar

up