Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Польська мова : підручник для 5 класу (1-й рік навчання)
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Букрек
Рік:
ISBN: 978-966-399-490-1
Формат: PDF (електронна книга)

Alfabet......................................................................................... 5
LEKCJA 1................................................................................. 71
Części mowy........................................................................... 75
Czas teraźniejszy czasowników być i mieć.......................... 77
Akcent.................................................................................... 85
LEKCJA 2................................................................................. 86
Rodzaj rzeczowników............................................................. 91
Piszemy wielką literą............................................................ 94
LEKCJA 3............................................................................... 101
Liczebniki............................................................................. 104
Czas przeszły czasowników.................................................111
Pisownia wyrazów z u i ó.................................................... 117
LEKCJA 4............................................................................... 120
Przypadki i liczby rzeczowników........................................ 124
Rozróżniamy rzeczowniki żywotne i nieżywotne............... 125
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu: niebo,
pole, muzeum w liczbie pojedynczej.................................. 126
Czas przyszły czasownika być............................................ 130
Oznaczanie miękkości. Zapisywanie głoski [j]................... 133
LEKCJA 5............................................................................... 136
Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej
(twardotematowych) zakończońych na -a w liczbie
pojedynczej............................................................................ 141
Podział czasowników na koniugacje................................... 144
Odmiana czasowników koniugacji -am, -asz i -em,
-esz w czasie teraźniejszym................................................. 145
Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en......................... 152
LEKCJA 6............................................................................... 155
Odmiana rzeczowników miękkotematowych deklinacji
żeńskiej w liczbie pojedynczej............................................. 159
Odmiana przymiotników przez rodzaje.............................. 163
Odmiana czasowników koniugacji -ę, -isz / -ysz
w czasie teraźniejszym........................................................ 167
Pisownia wyrazów z rz i ż................................................... 169
LEKCJA 7............................................................................... 171
Odmiana rzeczowników nieżywotnych deklinacji
męskiej w liczbie pojedynczej.............................................. 175
Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej................. 179
Odmiana czasowników koniugacji -ę, -esz w czasie
teraźniejszym....................................................................... 182
Pisownia wyrazów z ch i h.................................................. 186
Czytanka................................................................................. 189
Legenda o smoku wawelskim.................................................. 189
Wg H. Kodz IA. Legenda o złej księżniczce .......................... 190
Wg. J. I. Krasz ewski ego Kwiat paproci ......................... 192
Julian TUWIM
Ptasie radio.......................................................................... 194
Kotek.................................................................................... 196
Adam Micki ewicz . Powrót taty.......................................... 197
Cyprian Kamil Norwid . Moja piosnka................................ 201
Henryk Sienki ewicz
Spotkanie ze słoniem........................................................... 202
Janko Muzykant.................................................................. 205
Maria Konopnicka . O sierotce Marysi.............................. 208
Kornel Makusz yński . 120 przygód Koziołka Matołka..... 210
Jan Brz echwa
Wiosna.................................................................................. 212
Chrząszcz............................................................................. 213
Stanisław Lem. Dzienniki gwiazdowe................................... 214
Czesław Miłosz . Droga......................................................... 216
Wisława Szymborska . Kot w pustym mieszkaniu........... 217
Słownik................................................................................... 219

Відгуки

avatar

up