Рейтинг: 4.1 з 5 (99 голос.)

Математика: підручник для 5-го класу

Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0114-1
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел
§2. Порівняння натуральних чисел
§3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 
§4. Віднімання натуральних чисел
§5. Множення натуральних чисел
§6. Властивості множення
§7. Степінь натурального числа з натуральним показником 
§8. Ділення натуральних чисел
§9. Ділення з остачею
§10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули
§11. Рівняння 
§12. Текстові задачі
§13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
§14. Комбінаторні задачі
§15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами 
§16. Відрізок та його довжина
§17. Промінь, пряма, площина
§18. Координатний промінь. Шкала
§19. Кут. Види кутів
§20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів
§21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників
§22. Прямокутник. Квадрат
§23. Рівні фігури
§24. Площа прямокутника і квадрата
§25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
§26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§27. Звичайні дроби
§28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
§29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
§30. Правильні і неправильні дроби
§31. Мішані числа
§32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
§33. Додавання і віднімання мішаних чисел
§34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
§35. Порівняння десяткових дробів
§36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів
§37. Додавання і віднімання десяткових дробів
§38. Множення десяткових дробів
§39. Окремі випадки множення десяткових дробів
§40. Ділення десяткового дробу на натуральне число
§41. Ділення на десятковий дріб
§42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа
§43. Знаходження числа за його відсотком
§44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини
§45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Для тих, хто любить математику
Відповіді до вправ
Предметний покажчик

Відгуки


avatar
0
1
Скористайтесь, будь ласка, цією інструкцією http://portfel.at.ua/index/0-13
avatar
up