Усі уроки математики. 4 клас
Рейтинг: 2.7 з 5 (3 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-2424-4

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки всіх уроків математики у 4-му класі, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2014 р.). Цікавий дидактичний матеріал, добірка навчальних ігор, тренувальних та творчих завдань, матеріали для проведення уроків контролю і корекції знань — все це вирізняє запропонований посібник з-поміж традиційних планів-конспектів та надає можливість використовувати його матеріали вчителям, які працюють за різними підручниками. Для вчителів початкової школи.

Орієнтовне календарно-тематичне планування

I cеместр

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Урок 1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці
Урок 2. Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0.
Задачі на знаходження суми двох добутків
Урок 3. Прийоми усного додавання і віднімання в межах 1000. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка
Урок 4. Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Розв’язування рівнянь. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка
Урок 5. Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Розв’язування задач двома способами
Урок 6-7. Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. Розв’язування задач
Урок 8. Ділення з остачею. Властивості остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці
Урок 9. Ділення з остачею. Властивості остачі. Обернені задачі

Письмові прийоми множення та ділення. Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове

Урок 10. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число. Алгоритм письмового множення. Задачі на застосування дії множення
Урок 11. Письмове множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове виду 21 · 3; 151 · 6. Вирази на сумісні дії. Обернені задачі
Урок 12. Письмове множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове виду 37 · 6; 127 · 3. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Самостійна
робота
Урок 13. Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів. Визначення кількості цифр у добутку до знаходження результату
Урок 14. Контрольна робота № 1
Урок 15. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число (966 : 3). Алгоритм письмового ділення. Розв’язування задач
Урок 16. Письмове ділення на одноцифрове число виду 864 : 4. Задачі на знаходження числа за його частиною
Урок 17. Письмове ділення на одноцифрове число виду 276 : 4. Задачі на знаходження частини від числа
Урок 18. Письмове ділення на одноцифрове число виду 822 : 6. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа
Урок 19. Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису (642 : 6). Розв’язування задач
Урок 20. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
Урок 21. Перевірка письмового множення й ділення. Задачі на застосування дії ділення і множення

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрові числа

Урок 22. Множення і ділення на розрядні одиниці 1; 10; 100. Кут. Види кутів. Задачі на спільну роботу
Урок 23. Письмові прийоми множення на кругле число. Діагональ многокутника. Розв’язування задач
Урок 24. Алгоритми письмового множення на двоцифрове число. Трикутники. Одиниці вимірювання вартості. Розв’язування задач
Урок 25. Алгоритми письмового множення на двоцифрове число. Співвідношення між одиницями вимірювання вартості. Розв’язування задач
Урок 26. Алгоритми письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок. Дії з іменованими числами
Урок 27. Алгоритми письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число. Розв’язування задач
Урок 28. Письмове ділення з остачею. Задачі на застосування письмового ділення на двоцифрове число. Самостійна робота
Урок 29. Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь, задач
Урок 30. Контрольна робота № 2

Нумерація багатоцифрових чисел. Тисяча

Урок 31. Аналіз контрольної роботи. Лічильна одиниця — тисяча. Вирази зі змінною. Одиниці вимірювання довжини. Розв’язування задач
Урок 32. Утворення другої тисячі. Рівняння з однією змінною. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Розв’язування задач на застосування співвідношення
між одиницями довжини
Урок 33. Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Перетворення одиниць вимірювання величин. Розв’язування задач
Урок 34. Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа
Урок 35. Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії
Урок 36. Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел

Урок 37. Читання та запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії
Урок 38. Читання та запис багатоцифрових чисел. Дії над круглими числами
Урок 39. Утворення багатоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач
Урок 40. Порівняння багатоцифрових чисел. Розв’язування задач
Урок 41. Читання та запис багатоцифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач
Урок 42. Нумерація шестицифрових чисел. Читання та запис, визначення числа тисяч у числі. Арифметичні дії з іменованими числами. Розв’язування задач. Самостійна робота
Урок 43. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Нерівність з однією змінною. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач
Урок 44. Контрольна робота № 3

Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел

Урок 45. Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел: 56 789 + 1; 56 789 – 1; 50 000 + 400 + 50 + 9. Задачі на знаходження
четвертого пропорційного
Урок 46. Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел: 6789 – 6000; 6789 – 700; 6789 – 80; 6789 – 9; 6789 – 789. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
Урок 47. Усне додавання і віднімання круглих чисел. Задачі на подвійне зведення до одиниці
Урок 48. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число (50 000 · 5; 8000 : 4). Задачі на пропорційне ділення
Урок 49. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число (3600 · 3; 64 000 : 4). Задачі на пропорційне ділення
Урок 50. Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число (3600 · 3; 64 000 : 4). Розв’язування задач
Урок 51. Ділення на двоцифрове число (6400 : 16). Розв’язування задач
Урок 52. Ділення круглого числа на кругле (8000 : 400). Розв’язування задач
Урок 53. Ділення круглого числа на кругле (8400 : 400). Розв’язування задач

Арифметичні дії з багатоцифровими числами. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

Урок 54. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування задач
Урок 55. Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням
Урок 56. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв’язуються відніманням
Урок 57. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням
Урок 58. Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв’язування задач
Урок 59. Письмове додавання багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження периметра трикутника. Самостійна робота
Урок 60. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси
Урок 61. Контрольна робота № 4
Урок 62. Аналіз контрольної роботи. Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Розв’язування складених задач на знаходження невідомого доданка
Урок 63. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Гра «Щасливий випадок»
Урок 64. Підсумковий урок за семестр. Застосування способу округлення при додаванні і відніманні

II семестр

Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на одноцифрове

Урок 65. Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове
Урок 66. Множення чисел, які містять нуль у середині запису (5608 ∙ 4; 56 008 ∙ 4)
Урок 67. Множення круглих чисел на одноцифрове (67 000 ∙ 7)
Урок 68. Поняття про площу. Порівняння об’єктів за площею
Урок 69. Одиниці площі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар
Урок 70. Співвідношення між одиницями площі (ознайомлення)
Урок 71. Формула площі прямокутника
Урок 72. Вимірювання площі палеткою
Урок 73. Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. Самостійна робота
Урок 74. Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них
Урок 75. Контрольна робота № 5
Урок 76. Аналіз контрольної роботи. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на подвійне зведення до одиниці
Урок 77. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на подвійне зведення до одиниці
Урок 78. Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі (3330 : 9). Задачі на подвійне зведення до одиниці
Урок 79. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в запису частки є нулі (5648 : 8). Перевірка ділення множенням. Прямокутний паралелепіпед (куб)
Урок 80. Ділення з остачею. Складені задачі на спільну роботу
Урок 81. Ділення іменованих чисел на одноцифрове число. Складені задачі на спільну роботу
Урок 82. Ділення іменованого числа на іменоване. Самостійна робота
Урок 83. Закріплення навичок письмового ділення. Розв’язування задач
Урок 84. Контрольна робота № 6

Дроби

Урок 85. Аналіз контрольної роботи. Поняття «дріб». Утворення дробів
Урок 86. Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу
Урок 87. Дроби, які дорівнюють одиниці
Урок 88. Порівняння дробів
Урок 89. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач
Урок 90. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач
Урок 91. Складені задачі, що містять знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу
Урок 92. Закріплення і систематизація знань учнів. Самостійна робота
Урок 93. Закріплення і систематизація знань учнів
Урок 94. Контрольна робота № 7

Письмове множення і ділення на двоцифрові та трицифрові числа

Урок 95. Аналіз контрольної роботи. Множення на круглі числа (1290 ∙ 700). Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
Урок 96-97. Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
Урок 98. Письмове множення іменованих чисел на двоцифрове число. Розв’язування і порівняння задач
Урок 99. Знаходження значень виразів на сумісні дії різних ступенів. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями
Урок 100. Письмове множення на трицифрове число. Розв’язування задач
Урок 101. Письмове множення на трицифрове число у випадку, коли другий множник містить нуль у середині запису (483 ∙ 306). Задачі на рух і на знаходження площі
Урок 102. Письмове множення багатозначних чисел на трицифрове число. Самостійна робота
Урок 103. Закріплення і систематизація знань учнів. Розв’язування задач
Урок 104. Контрольна робота № 8
Урок 105. Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
Урок 106. Ділення на круглі числа (14 560 : 70). Задачі на дроби
Урок 107. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на рівномірний прямолінійний рух тіл назустріч одне одному
Урок 108. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі (304 500 : 75). Розв’язування задач
Урок 109. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі (45 066 : 74). Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у різних напрямках
Урок 110. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач
Урок 111. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на спільну роботу
Урок 112. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач
Урок 113. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі з буквеними даними
Урок 114. Письмове ділення на двоцифрове число
Урок 115. Ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками
Урок 116. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Розв’язування задач
Урок 117. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатозначними числами. Ділення іменованих чисел. Самостійна робота
Урок 118. Сумісні дії з багатозначними числами. Розв’язування рівнянь
Урок 119. Контрольна робота № 9
Урок 120. Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число
Урок 121. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними
Урок 122. Століття. Секунда. Таблиця одиниць вимірювання часу
Урок 123. Визначення знаменних дат за календарем
Урок 124-126. Розв’язування задач
Урок 127-129. Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів
Урок 130. Контрольна робота № 10

Повторення вивченого матеріалу

Урок 131. Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Побудова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел
Уроки 132-133. Величини. Метрична система мір
Уроки 134-135. Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці
Уроки 136-137 Множення. Закони множення
Уроки 138-139. Ділення. Властивості частки
Урок 140. Підсумковий урок за рік

Відгуки

avatar
up