Рейтинг: 3.8 з 5 (26 голос.)

Українська мова : підручник для 3 класу

Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-250-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Як скачати книгу?

Анотація відсутня.

МОВА І МОВЛЕННЯ

§1. Мова — найважливіший засіб спілкування
§2. Культура усного і писемного мовлення
§3. Культура спілкування

ТЕКСТ

§4. Що таке текст
§5. Будова тексту
§6. Абзац

РЕЧЕННЯ

§7. Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення
§8. Звертання
§9. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§10. Слова з прямим і переносним значенням
§11. Слова, що мають кілька значень
§12. Слова, які звучать і пишуться однаково
§13. Слова, близькі за значенням (синоніми)
§14. Слова, протилежні за значенням (антоніми)

БУДОВА СЛОВА

§15. Закінчення слова
§16. Основа слова. Частини основи
§17. Спільнокореневі слова. Корінь
§18. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів
§19. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом
§20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом
§21. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
§22. Префікс
§23. Префікси і прийменники
§24. Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-)
§25. Апостроф після префіксів
§26. Суфікс

ЧАСТИНИ МОВИ

§27. Загальне поняття про частини мови

ІМЕННИК

§28. Загальне поняття про іменник
§29. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках
§30. Від іменників (чоловічий, жіночий, середній)
§31. Змінювання іменників за числами (однина і множина)
§32. Змінювання іменників за відмінками

ПРИКМЕТНИК

§33. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні
§34. Зв'язок прикметників з іменниками
§35. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників 

ДІЄСЛОВО

§36. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні
§37. Змінювання дієслів за часами
§38. Написання не з дієсловами

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
ВІДГАДКИ ДО ЗАГАДОК

 

Відгуки