Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Математика. 1 клас: Розробки уроків (до підручника М. В. Богдановича)
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–09–0193–4

Методичний посібник допоможе вчителю початкових класів у підготовці до уроків математики в 1 класі. У посібнику міститься календарно-тематичне планування уроків математики відповідно до нової (2011 р.) програми, розробки уроків, цікавий дидактичний матеріал, авторські вірші, корисні додатки. Особлива увага приділяється завданням, що розвивають аналітичне та логічне мислення учнів. Разом з підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка «Математика. 1 клас» (К.: Генеза, 2012) та посібником А. А. Назаренко, З. М. Ольховської «Математика: Робочий зошит. 1 клас» (Х.: Ранок, 2012) розробки уроків складають повний навчально-методичний комплект. Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних вузів.

Вступ 
І СЕМЕСТР 
Урок № 1 Лічба предметів, їх розміщення у просторі та кількісне порівняння 
Урок № 2 Лічба предметів. Поняття стільки ж, більше — менше. Написання паличок 
Урок № 3 Лічба предметів. Порівняння предметів за розміром. Підготовчі вправи до написання цифр 
Урок № 4 Порядкова лічба. Поняття зліва направо, справа наліво, усі, решта, кожний, вищий — нижчий. Підготовка до написання цифр 
Урок № 5 Лічба предметів. Поняття зверху — знизу, праворуч — ліворуч, більше — менше, порівну 
Урок № 6 Розміщення предметів на площині та у просторі 
Урок № 7 Число й цифра. Позначення чисел цифрами 
Урок № 8 Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2 
Урок № 9 Число й цифра 1 
Урок № 10 Число й цифра 2 
Урок № 11 Числа 1 і 2 
Урок № 12 Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=» 
Урок № 13 Число й цифра 3 
Урок № 14 Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3 
Урок № 15 Число і цифра 4 
Урок № 16 Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник 
Урок № 17 Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник 
Урок № 18 Число і цифра 5 
Урок № 19 Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5 
Урок № 20 Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань про склад чисел у межах 5 
Урок № 21 Додавання чисел. Знак «+» 
Урок № 22 Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання. Поняття за, над, під. Порівняння за віком 
Урок № 23 Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6 
Урок № 24 Склад числа 6. Шестикутник 
Урок № 25 Склад числа 6. Складання й читання прикладів на додавання 
Урок № 26 Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7 
Урок № 27 Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр
Урок № 28 Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків. Розв’язання прикладів на додавання 
Урок № 29 Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків 
Урок № 30 Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел, порівняння чисел 
Урок № 31 Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр 
Урок № 32 Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9 
Урок № 33 Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел, вимірювання відрізків 
Урок № 34 Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників 
Урок № 35 Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел 
Урок № 36 Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання 
Урок № 37 Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур 
Урок № 38 Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком 
Урок № 39 Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума 
Урок № 40 Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–». Складання прикладів на віднімання 
Урок № 41 Для віднімання. Складання й запис прикладів 
Урок № 42 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання 
Урок № 43 Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання 
Урок № 44 Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів 
Урок № 45 Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці 
Урок № 46 Додавання й віднімання нуля 
Урок № 47 Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі 
Урок № 48 Складання й розв’язання задачі за малюнком. Підсумок за розділом 
Урок № 49 Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв’язання прикладів виду: 7 + 1 + 1; 7 – 1 – 1 
Урок № 50 Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1 
Урок № 51 Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1, 8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач 
Урок № 52 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа 
Урок № 53 Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь 
Урок № 54 Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька одиниць 
Урок № 55 Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць 
Урок № 56 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення. Побудова відрізків 
Урок № 57 Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3 
Урок № 58 Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка
Урок № 59 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади 
Урок № 60 Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком 
Урок № 61 Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць 
Урок № 62 Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка 
Урок № 63 Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка 
Урок № 64 Перевірна робота № 2 
ІІ СЕМЕСТР 
Урок № 65 Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння 
Урок № 66 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць 
Урок № 67 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади 
Урок № 68 Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі 
Урок № 69 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів 
Урок № 70 Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків 
Урок № 71 Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання 
Урок № 72 Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел 
Урок № 73 Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка
Урок № 74 Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння 
Урок № 75 Літр, кілограм. Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу 
Урок № 76 Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка 
Урок № 77 Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10 
Урок № 78 Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10 
Урок № 79 Десяток. Утворення числа 10 
Урок № 80 Десяток. Утворення й назви чисел другого десятка. Повторення таблиць додавання і віднімання в межах 10 
Урок № 81 Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язання задач. Побудова відрізків 
Урок № 82 Лічба в межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання 
Урок № 83 Лічба в межах 20. Дециметр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків 
Урок № 84 Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація 
Урок № 85 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація чисел другого десятка 
Урок № 86 Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць 
Урок № 87 Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10 
Урок № 88 Задачі на дві дії. Ламана лінія 
Урок № 89 Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка 
Урок № 90 Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі 
Урок № 91 Читання виразів. Задачі на знаходження остачі та на зменшення числа на кілька одиниць. Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах 
Урок № 92 Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач 
Урок № 93 Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач 
Урок № 94 Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Нумерація чисел у межах 20 
Урок № 95 Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу 
Урок № 96 Позначення точок і відрізків буквами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка 
Урок № 97 Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення). Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжин відрізків 
Урок № 98 Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення) 
Урок № 99 Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 
Урок № 100 Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка 
Урок № 101 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння 
Урок № 102 Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння 
Урок № 103 Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць 
Урок № 104 Утворення і назви чисел від 40 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі 
Урок № 105 Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка 
Урок 106 Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка 
Урок № 107 Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач 
Урок № 108 Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів 
Урок № 109 Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею 
Урок № 110 Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100 
Урок № 111 Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками 
Урок № 112 Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею 
Урок № 113 Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел 
Урок № 114 Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання 
Урок № 115 Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач 
Урок № 116 Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного 
Урок № 117 Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником 
Урок № 118 Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач 
Урок № 119 Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52 
Урок № 120 Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач 
Урок № 121 Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання 
Урок № 122 Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач 
Урок № 123 Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд. задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін. 
Урок № 124 Читання та порівняння числових виразів. Складання задач різних типів на додавання за поданою схемою розв’язання 
Урок № 125 Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника 
Урок № 126 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі 
Урок № 127 Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі 
Урок № 128 Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач 
Урок № 129 Закріплення й перевірка засвоєння прийомів додавання і віднімання в межах 100 
Урок № 130 Додавання з переходом через розряд у межах 20. Прийом додавання числа частинами 
Урок № 131 Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами 
Урок № 132 Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач 
Урок № 133 Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання 
Урок № 134 Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них 
Урок № 135 Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел 
Урок № 136 Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа 
Урок № 137 Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач 
Урок № 138 Вправи і задачі на повторення 
Урок № 139 Перевірна робота 
Урок № 140 Підсумковий урок 
ДОДАТКИ 
Додаток 1 Матеріали для проведення фізкультхвилинок 
Додаток 2 Ігрова скринька 
Додаток 3 Гра-кросворд «Математика» 
Додаток 4 Математичні казки 
Додаток 5 Математичне свято

Відгуки

avatar

up