Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–540–330–3

Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми рівня стандарту для профільного навчання учнів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль). Видання містить детальні розробки 35 різнопланових уроків з української мови в 11 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.

Передмова
Урок № 1 Українська мова у світі. Українська діаспора
Урок № 2 Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою
Урок № 3 Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації
Урок № 5 Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікаційна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. Модель вербальної комунікації. Використання вербального і невербального коду в комунікації
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Міжкультурна комунікація в професійній сфері. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації. Комунікативні помилки
Урок № 7 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту на професійну тему із творчим завданням
Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
Урок № 9 Особливості вживання у мовленні односкладних та двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики». Тестування
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою
Урок № 13 Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз
Урок № 14 Основні пунктограми в простому й складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі
Урок № 16 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки
Урок № 17 Контрольна робота № 2. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики та стилістики». Тестування
Урок № 18 Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту (зв’язність, комунікативність, інформативність). Зміст і будова тексту. Текст у професійному спілкуванні
Урок № 19 Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті
Урок № 20 Риторика як наука і мистецтво
Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж
Урок № 22 Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Текст різних стилів, типів, жанрів мовлення
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка промови
Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференціях (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)
Урок № 25 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням
Урок № 26 Розвиток зв’язного мовлення. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності
Урок № 27 Контрольна робота № 3. «Синтаксис і стилістика тексту». Тестування
Уроки № 28–29 Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань
Урок № 30 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу
Урок № 31 Удосконалення правописної грамотності: правильнее використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань. Тренувальні вправи
Урок № 32 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту
Урок № 33 Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування висловлювання, що сприймається на слух
Урок № 34 Контрольна робота № 4. «Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування
Урок № 35 Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики
Додаток 1 Схеми аналізу художнього тексту
Додаток 2 Схеми розбору речення
Додаток 3 Перекази
Додаток 4 Диктанти
Література

Відгуки


avatar

up