Додано підручники для 8 класу за Новою програмою :: Запрошуємо відвідати наш інтернет-магазин «ДзвінОК»

Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Обкладинка книжки Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978–617–540–551–2
Формат: PDF (електронна книга)
  • Анотація
  • Зміст
  • Приклади сторінок
  • Відгуки

Пропонований посібник — універсальний помічник учителя української літератури при підготовці до уроків як з огляду на існуючу навчальну програму, так і щодо реалізації її відповідно до сучасних методик викладання. Орієнтація упорядника на інтегрованість подання навчального матеріалу із суміжними дисциплінами дозволяє якнайповніше розкрити ту чи іншу тему і сприяє різнобічній підготовці учнів, підвищенню їхнього інтелектуального рівня. Призначено для вчителів української літератури загальноосвітніх шкіл.

Передмова 3
Урок № 1 Українська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки 5
Урок № 2 Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина — найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму» 8
Урок № 3 П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну 11
Урок № 4 Літературний авангард. М. Семенко 14
Урок № 5 Київські «неокласики». М. Зеров. 18
Урок № 6 М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі 20
Урок № 7 Є. Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості 22
Урок № 8 Є. Плужник. «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні 24
Урок № 9 Українська проза 20–30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях 27
Урок № 10 М. Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком 29
Урок № 11 Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі 32
Урок № 12 Г. Косинка. Новела «В житах» — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. 34
Урок № 13 Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель» 37
Урок № 14 Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу 40
Урок № 15 Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку 42
Урок № 16 В. Підмогильний — автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто» 45
Урок № 17 В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі 48
Урок № 18 В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального 51
Урок № 19 Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. 54
Урок № 20 Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні 57
Урок № 21 Драматургія 1920–1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця 61
Урок № 22
М. Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету 64
Урок № 23
М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час 68
Урок № 24 Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року) (огляд). Б.-І. Антонич. Життя і творчість 70
Урок № 25 Б.-І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. 73
Урок № 26 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення 76
Урок № 27 О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність 78
Урок № 28 Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк 82
Урок № 29 Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи 91
Урок № 30 Огляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця 94
Урок № 31 І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення 98
Урок № 32 Українська література 1940–1950-х років. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко — видатний кінорежисер, письменник 100
Урок № 33 О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки 103
Урок № 34 О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої 106
Урок № 35 Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Вступ 109
Урок № 36 «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв’язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі 111
Урок № 37 Д. Павличко — відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори», яка стала народною 115
Урок № 38 І. Драч — невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів 119
Урок № 39 М. Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю» 123
Урок № 40 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю 125
Урок № 41 Поезія Ліни Костенко 127
Урок № 42 Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання 130
Урок № 43 Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору — митець і суспільство, індивідуальна свобода людини 132
Урок № 44 В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі 136
Урок № 45 В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна — мрія та Україна знищена, скорена — у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса — зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці 139
Урок № 46 Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість 143
Урок № 47 О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини 146 
Урок № 48 О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів 150
Урок № 49 Гр. Тютюнник — «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість 153
Урок № 50 Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу 157
Урок № 51 В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою 161
Урок № 52 В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади 164
Урок № 53 В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі 166
Урок № 54 Українська історична проза. П. Загребельний — життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника 172
Урок № 55 П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ 176
Урок № 56 П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока, князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості 178
Урок № 57 Сучасна українська література (огляд) 182
Урок № 58 Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав’ярня» 189
Урок № 59 Українська російськомовна поезія (огляд) 191
Урок № 60 Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів 196
Матеріали для проведення контрольних робіт 198

Сторінка книжки Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки Сторінка книжки Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки Сторінка книжки Вивчення української літератури. 11 клас. Інтегровані уроки
Всього коментарів: 0
avatar