Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Правознавство : підручник для 11 класу (профільний рівень)

Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0078-6
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з правознавства для профільного рівня і передбачає, що отримані знання можуть стати основою майбутньої професії.
Матеріал підручника складається з двох частин: «Публічне право» і «Приватне право». Розділи і параграфи наповнені таблицями та схемами, для систематизації правової інформації в доступній логічній формі, що дає можливість змінити вид навчальної діяльності при самостійній роботі. Подані статті нормативно-правових актів полегшують організацію групової роботи. Після кожного розділу розміщено контрольно-узагальнюючі завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу.
Підручник підготовлено відповідно до психолого-вікових особливостей одинадцятикласників. Матеріал сприяє розвитку критичного мислення, а також уміння формулювати аналітичні судження.

Вступ

Тема 1. Адміністративне право України

§ 1. Загальна характеристика адміністративного права України
§ 2. Адміністративні правовідносини
§ 3. Державне управління.
§ 4. Державна служба
§ 5. Адміністративне правопорушення
§ 6. Адміністративні стягнення.
§ 7. Адміністративне затримання
§ 8-9. Адміністративне провадження

Тема 2. Фінансове право України

§ 10. Загальна характеристика фінансового права України
§ 11. Бюджетне право України
§ 12-13. Податкова система України
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність.

Тема З. Кримінальне право України

§ 15. Загальна характеристика кримінального права України
§ 16-17. Злочин
§ 18-19. Кримінальна відповідальність
§ 20-21. Кримінальне покарання.
§ 22-25. Відповідальність за окремі види злочинів
§ 26-27. Кримінальний процес
§ 28-29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Тема 4. Екологічне законодавство України

§ 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України
§ 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування 

Тема 5. Цивільне право України

§ 33-34. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
§ 35-36. Суб’єкти цивільних правовідносин
§ 37-38. Правочини
§ 39. Представництво і довіреність
§ 40-41. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів
§ 42-43. Загальна характеристика права власності та інші речові права
§ 44-45. Форми та види власності. Захист права власності
§ 46. Право інтелектуальної власності
§ 47-48. Цивільно-правова відповідальність.
§ 49-50. Зобов’язання у цивільному праві
§ 51-52. Цивільно-правові договори
§ 53. Захист прав споживачів
§ 54-55. Основи спадкового права.
§ 56-57. Цивільний процес (судочинство)

Тема 6. Господарське право України

§ 58. Загальна характеристика господарського права України
§ 59-60. Підприємництво в Україні
§ 61. Господарські договори
§ 62. Господарсько-правова відповідальність
§ 63. Господарські спори

Тема 7. Трудове право України. Соціальний захист

§ 64-65. Правове регулювання трудових відносин в Україні
§ 66-67. Трудовий договір
§ 68-69. Робочий час та час відпочинку
§ 70-71. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність
§ 72-73. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці
§ 74. Соціальний захист в Україні
§ 75. Пенсії в Україні

Тема 8. Сімейне право України

§ 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин
§ 77-78. Шлюб. Права та обов’язки подружжя
§ 79-80. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей
§ 81. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Тема 9. Житлове право України

§ 82-83. Загальна характеристика житлового права України
§ 84-85. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Тема 10. Земельне право України

§ 86. Загальна характеристика земельного права України
§ 87. Право власності на землю
§ 88-89. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права на землю
§ 90-91. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

Відгуки


avatar
up