Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Математика. 11 клас. Рівень стандарту: Розробки уроків
Рейтинг: 2.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-617-540-549-9

Посібник складено відповідно до чинної програми з математики для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Видання містить плани-конспекти, у яких розкрито зміст навчального матеріалу кожного уроку, описано його основні структурні елементи, зазначено дидактичну мету. У посібнику наведено численні дидактичні матеріали, запропоновано різні форми й методи роботи з класом. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на рівні стандарту. До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план, який ви також можете знайти на сайті видавництва www.ranok.com.ua. Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.

Передмова

Тема 3. Показникова і логарифмічна функції

Урок № 1. Повторення відомостей про функцію
Урок № 2. Степінь із довільним дійсним показником
Урок № 3. Властивості та графіки показникової функції
Урок № 4. Логарифми та їхні властивості
Урок № 5. Основні властивості логарифмів
Урок № 6. Логарифмічна функція. Її графік і властивості
Урок № 7-8. Показникові рівняння і нерівності
Урок № 9-10. Логарифмічні рівняння і нерівності
Урок № 11. Показникова і логарифмічна функції
Урок № 12. Контрольна робота № 1
Урок № 11*. Показникова і логарифмічна функції

Тема 4. Похідна та її застосування

Урок № 13. Границя функції в точці
Урок № 14. Похідна функції
Урок № 15. Похідна функції. Її геометричний і фізичний зміст
Урок № 16. Правила диференціювання
Урок № 17. Похідна складеної функції
Урок № 18. Правила диференціювання
Урок № 19. Ознаки сталості, зростання і спадання функцій
Урок № 20. Екстремуми функції
Урок № 21-22. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їх графіків
Урок № 23-24. Найбільше і найменше значення функції на проміжку
Урок № 25. Похідна та її застосування
Урок № 26. Контрольна робота № 2
Урок № 25*. Похідна та її застосування

Тема 5. Інтеграл і його застосування

Урок № 27. Первісна та її властивості
Урок № 28. Правила знаходження первісних
Урок № 29-31. Визначений інтеграл, його геометричний зміст
Урок № 32-33. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 34. Застосування інтеграла в фізиці й техніці
Урок № 35. Інтеграл та його застосування
Урок № 36. Контрольна робота № 3
Урок № 35*. Інтеграл та його застосування

Тема 6. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

Урок № 37. Випадкова подія. Відносна частота подій. Імовірність події
Урок № 38. Випадкова подія. Імовірність події
Урок № 39. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми й добутку
Урок № 40. Перестановки, розміщення, комбінації
Урок № 41. Застосування елементів комбінаторики для обчислення ймовірності подій
Урок № 42. Початкові відомості про статистику
Урок № 43. Графічне подання інформації про вибірку
Урок № 44. Характеристики вибірки: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення
Урок № 45. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 46. Контрольна робота № 4
Урок № 45*. Елементи математичної статистики

Резервний час і повторення

Геометрія (рівень стандарту)

Тема 3. Координати і вектори

Урок № 1. Прямокутні координати в просторі
Урок № 2. Відстань між точками в просторі. Координати середини відрізка
Урок № 3. Вектори в просторі
Урок № 4. Вектори в просторі. Дії над векторами
Урок № 5. Координати вектора в просторі. Формула для обчислення довжини вектора
Урок № 6. Додавання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори
Урок № 7. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами
Урок № 8. Дії над векторами, заданими координатами
Урок № 9. Декартові координати і вектори у просторі
Урок № 10. Контрольна робота № 1
Урок № 9*. Декартові координати і вектори у просторі

Тема 4. Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних

Урок № 11-13. Циліндри і призми
Урок № 14. Конуси і піраміди
Урок № 15. Деякі види пірамід
Урок № 16. Піраміди і конуси
Урок № 17. Зрізана піраміда і зрізаний конус
Урок № 18. Правильні многогранники
Урок № 19. Контрольна робота № 2
Урок № 20. Куля, сфера. Площина, дотична до сфери
Урок № 21. Куля і сфера
Урок № 22. Куля і сфера. Тіла обертання
Урок № 23-25. Комбінації геометричних тіл
Урок № 26. Контрольна робота № 3
Урок № 27. Площа поверхні призми
Урок № 28. Площа поверхні призми
Урок № 29-30. Площа поверхні піраміди
Урок № 31. Площі поверхонь многогранників
Урок № 32. Площа поверхні циліндра
Урок № 33. Площа поверхні конуса
Урок № 34. Площа поверхні сфери
Урок № 35. Контрольна робота № 4
Урок № 36. Об’єм призми і циліндра
Урок № 37. Об’єми призми і паралелепіпеда
Урок № 38. Об’єм циліндра
Урок № 39. Об’єм призми і циліндра
Урок № 40. Об’єм конуса і піраміди
Урок № 41. Об’єм піраміди
Урок № 42. Об’єм конуса
Урок № 43. Об’єм конуса і піраміди
Урок № 44. Об’єм кулі
Урок № 45. Об’єми тіл обертання
Урок № 46. Об’єми тіл
Урок № 47. Контрольна робота № 5
Урок № 46*(1). Об’єми геометричних тіл і площі їхніх поверхонь
Урок № 46*(2). Розв’язування задач прикладного характеру із застосуванням формул об’ємів геометричних тіл

Резервний час і повторення

Додаток
Література

Відгуки

avatar

up