Рейтинг: 4.5 з 5 (6 голос.)

Математика: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0063-2
Формат: PDF (електронна книга)
Скачати

Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики», «Координати і вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл».

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції

§1. Функції та їх основні властивості
§2. Степеневі та показникові функції
§3. Показникові рівняння та нерівності^
§4. Логарифми та логарифмічні функції
§5. Логарифмічні рівняння та нерівності
Самостійна робота № 1
Історичні відомості
Головне в розділі 1

Розділ 2. Похідна та її застосування

§6. Границя функції
§7. Дотична до графіка функції. Похідна
§8. Диференціювання функцій
§9. Похідна складеної функції
Самостійна робота № 2
§10. Застосування похідної для дослідження функцій .
§11. Найбільші та найменші значення функції
§12. Похідна як швидкість
Самостійна робота № 3
Історичні відомості
Головне в розділі 2

Розділ 3. Інтеграл та його застосування

§13. Первісна
§14. Площа підграфіка
§15. Інтеграл
§16. Застосування інтегралів
Самостійна робота № 4
Історичні відомості
Головне в розділі 3

Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

§17. Множини та підмножини
§18. Комбінаторика та правило добутку
§19. Розміщення, перестановки та комбінації
§20. Елементи статистики
§21. Графічні подання інформації про вибірки
§22. Випадкові події та їх імовірності
§23. Відносна частота події та випадкові величини
Самостійна робота № 5
Історичні відомості
Головне в розділі 4

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 5. Координати і вектори у просторі

§24. Координати в просторі
§25. Вектори в просторі
§26. Застосування векторів
Самостійна робота №6
Історичні відомості
Головне в розділі 5

Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

§27. Геометричні тіла та многогранники
§28. Призми
§29. Піраміди
§30. Правильні многогранники
Самостійна робота №7
§31. Тіла обертання
§32. Конуси
§33. Куля і сфера
Самостійна робота №8
§34. Комбінації геометричних фігур
§35. Об’єм призми та циліндра
§36. Об’єм піраміди, конуса та кулі
Самостійна робота № 9
Історичні відомості
Головне в розділі 6

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Числа і функції
Прямі та площини в просторі
Похідна та інтеграл
Геометричні тіла І
Задачі для кмітливих
Теми для завдань творчого характеру
Рекомендована література
Предметний покажчик
Довідковий матеріал
Відповіді

 

Відгуки


avatar
up