Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Креслення. 11 клас. Технологічний профіль: Розробки уроків
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-966-672-632-5

Даний посібник структуровано відповідно до чинної програми з креслення для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У виданні висвітлюються загальнотехнологічні підходи та методи планування уроків з предмета «Креслення». Методично грамотно оформлені детальні розробки уроків містять опис кожного етапу, запитання для актуалізації та закріплення матеріалу. У посібнику подаються завдання для практичних робіт, які передбачені чинною програмою з креслення для класів технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів. Зразки уроків ґрунтуються на міжособистісному спілкуванні між учителем та учнями та розкривають використання таких підходів для досягнення дидактичних цілей. Посібник розроблений відповідно до підручників з креслення авторів В. К. Сидоренко і А. Д. Ботвінікова, але його можна використовувати й при роботі з іншими підручниками. До видання безкоштовно додається орієнтовний календарно-тематичний план. Пропонований посібник призначений для вчителів креслення та студентів вищих навчальних закладів.

Передмова
Урок № 1. ВСТУП

Розділ І. Загальні вимоги до оформлення креслень

Урок № 2. Правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслень. Основний напис
Урок № 3. Лінії креслення
Урок № 4. Основні відомості про креслярські шрифти
Урок № 4*. Історія креслень і креслярських інструментів. Через терни часу до сьогодення

Розділ 2. Геометричні побудови на кресленнях

Урок № 5. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях
Урок № 6. Інструментально-графічні прийоми побудови
Урок № 7. Поняття про основні види спряжень
Урок № 8. Креслення розгорток поверхонь геометричних тіл

Розділ 3. Креслення плоских предметів

Урок № 9. Масштаби креслень: призначення, види й позначення
Урок № 10. Основні відомості про нанесення розмірів на кресленні
Урок № 11. Ескіз деталі, його призначення та відмінності від креслення
Урок № 12. Виконання ескізів деталей. Систематизація та узагальнення вивченого матеріалу

Розділ 4. Креслення в системі прямокутних проекцій

Урок № 13. Поняття про проеціювання. Методи проеціювання
Урок № 14. Побудова проекцій предметів на одній та двох взаємноперпендикулярних площинах проекцій
Урок № 15. Побудова проекцій предметів на трьох взаємноперпендикулярних площинах проекцій
Урок № 15*. Побудова проекцій предметів на трьох взаємноперпендикулярних площинах проекцій
Урок № 16. Поняття про вигляд як різновид зображень
Урок № 17. Взаємне розташування виглядів на кресленні. Місцеві вигляди
Урок № 18. Креслення предметів з достатньою кількістю виглядів. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу

Розділ 5. Виконання і читання креслень

Урок № 19. Взаємне розміщення частин і просторове положення предметів
Урок № 20. Нанесення розмірів з урахуванням форми предмета
Урок № 21. Читання креслень
Урок № 22. Знаходження проекцій елементів поверхонь на кресленні предмета
Урок № 23. Побудова проекцій точок на поверхні предмета
Урок № 24. Виконання креслення предмета. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу
Урок № 24*. Цікаве креслення

Розділ 6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок

Урок № 25. Призначення та основні види аксонометричних проекцій
Урок № 26. Аксонометричні проекції об’ємних предметів
Урок № 26. Аксонометричні проекції об’ємних предметів (поглиблене вивчення)
Урок № 27. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур
Урок № 28. Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій
Урок № 28. Побудова технічних рисунків предметів (поглиблене вивчення)

Розділ 7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів

Урок № 29. Поняття про переріз як різновид зображень креслення. Види перерізів
Урок № 30. Позначення та виконання перерізів
Урок № 31. Умовності, прийняті при виконанні перерізів.Графічне позначення матеріалів на перерізах
Урок № 32. Побудова перерізів
Урок № 33. Поняття про розріз як різновид зображень креслення
Урок № 34. Види розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів
Урок № 35. Поєднання вигляду з частиною розрізу
Урок № 36. Виконання вправ на побудову розрізів
Урок № 37. Застосування розрізів в аксонометричних проекціях
Урок № 38. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу

Розділ 8. Вибір зображень на кресленнях

Урок № 39. Вибір кількості зображень і головного зображення
Урок № 40. Додаткові та місцеві вигляди. Умовності й спрощення на кресленнях

Розділ 9. Складальні креслення

Урок № 41. Призначення та зміст складальних креслень
Урок № 42. Основні елементи складального креслення
Урок № 43. Особливості виконання складальних креслень
Урок №48. Складальне креслення. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу

Розділ 10. Зображення з’єднань на складальних кресленнях

Урок № 45. Загальні поняття про з’єднання деталей
Урок № 46. Зображення рознімних з’єднань деталей, болтових, шпилькових, гвинтових
Урок № 47. Шпонкові та штифтові з’єднання
Урок № 48. Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єднань
Урок № 49. Спрощене зображення різьбових з’єднань
Урок № 50. Побудова креслення деталі із різьбою за наочним зображенням
Урок № 51. Зображення та позначення нерознімних з’єднань: зварних, паяних, клейових, заклепкових
Урок № 56. Креслення шпонкового з’єднання. Урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу

Розділ 11. Читання й деталювання складальних креслень

Уроки № 53–54. Читання складальних креслень за планом
Урок № 55. Умовності та спрощення на складальних кресленнях
Уроки № 56–57. Читання складальних креслень із застосуванням контрольних запитань
Уроки № 58–59. Деталювання складальних креслень. Призначення та зміст процесу деталювання складального креслення
Урок № 61. Узгодження розмірів деталей в процесі деталювання
Урок № 62. Послідовність деталювання складальних креслень

Розділ 12. Топографічні та будівельні креслення

Урок № 63. Топографічні креслення. Умовні графічні позначення на топографічних кресленнях
Урок № 64. Загальні відомості про будівельні креслення
Урок № 65. Читання будівельних креслень

Розділ 13. Технічні схеми

Урок № 66. Призначення і види технічних схем. Кінематичні схеми
Урок № 67. Електричні схеми. Графічні зображення, що застосовуються при виконанні схем
Урок № 68. Побудова аксонометричних проекцій
Урок № 69. Виконання робочого креслення деталі за складальним кресленням
Урок № 70. Підсумковий урок
Урок № 70*. Підсумковий урок. Графічна подорож країною креслення
Література

Відгуки

avatar

up