Додано підручники для 8 класу за Новою програмою :: Запрошуємо відвідати наш інтернет-магазин «ДзвінОК»

Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень)
Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Обкладинка книжки Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень)
Українська мова навчання
Видавництво: Школяр
Рік:
ISBN: 978-966-1650-35-9
Формат: PDF (електронна книга)
  • Анотація
  • Зміст
  • Приклади сторінок
  • Читати онлайн
  • Відгуки

Розділ І. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки

ТЕОРІЯ ВУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 2. З історії органічної хімії
§ 3. Теорія хімічної будови органічних сполук
§ 4. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови

ВУГЛЕВОДНІ

Алкани. Циклоалкани
§ 5. Метан. Утворення хімічних зв’язків
§ 6. Склад і будова алканів
Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул алканів (ізомерів, конформацій)
§ 7. Фізичні властивості алканів
§ 8. Спектральні методи встановлення структури органічних сполук
§ 9. Хімічні властивості алканів
§ 10. Добування і застосування алканів
§ 11. Галогенопохідні алканів
§ 12. Циклоалкани
Алкени. Алкадіени
§ 13. Етен. Гомологи етену
§ 14. Алкадіени
Алкіни
§ 15. Етин. Гомологи етину
Арени
§ 16. Бензен .
§ 17. Гомологи бензену.
§ 18. Хімічні засоби захисту рослин
§ 19. Багатоядерні ароматичні вуглеводні.
§ 20. Взаємозв’язок і взаємоперетворення вуглеводнів

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ

§ 21. Піридин

ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ

§ 22. Природний газ.
§ 23. Нафта і продукти її переробки
§ 24. Кам’яне вугілля і продукти його переробки
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам’яного вугілля
§ 25. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля
Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з різними видами палива

ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

Спирти і фенол
§ 26. Насичені одноатомні спирти
§ 27. Етиленгліколь. Гліцерол
Лабораторний дослід 4. Розчинність глідеролу у воді
Лабораторний дослід 5. Взаємодія глідеролу з купрум(ІІ) гідроксидом
§ 28. Фенол
Альдегіди і кетони. Карбонові кислоти
§ 29. Альдегіди і кетони.
Лабораторний дослід 6. Окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом
Лабораторний дослід 7. Окиснення етаналю аргентум(ІІ) оксидом
Лабораторний дослід 8. Окиснення спирту до альдегіду

§ 30. Насичені одноосновні карбонові кислоти
Лабораторний дослід 9. Дія станової кислоти на індикатори.
Лабораторний дослід 10. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.
Лабораторний дослід 11. Взаємодія етанової кислоти з лугом

§ 31. Окремі представники карбонових кислот
Лабораторний дослід 12. Відношення олеїнової кислоти до бромної води й розчину калій перманганату
Естери. Жири. Мило
§ 32. Естери.
§ 33. Жири. Мило
Лабораторний дослід 13. Розчинність жирів
Лабораторний дослід 14. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів
Лабораторний дослід 15. Порівняння властивостей мила й синтетичного мийного засобу

Вуглеводи
§ 34. Глюкоза
Лабораторний дослід 16. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.
§ 35. Інші моносахариди. Оптична ізомерія
§ 36. Сахароза
§ 37. Крохмаль
Лабораторний дослід 17. Відношення крохмалю до води.
Лабораторний дослід 18. Взаємодія крохмалю з йодом

§ 38. Целюлоза (клітковина).

НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

§ 39. Нітросполуки
§ 40. Аміни
§ 41. Анілін
§ 42. Добування і застосування аніліну
§ 43. Амінокислоти.
§ 44. Білки.
Лабораторний дослід 19. Кольорові реакції білків
§ 45. Нуклеїнові кислоти

СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ

§ 46. Загальна характеристика 
§ 47. Пластичні маси.
Лабораторний дослід 20. Дослідження властивостей термопластичних полімерів
§ 48. Синтетичні каучуки
Лабораторний дослід 21. Порівняння властивостей каучуку і гуми.
§ 49. Синтетичні волокна
Лабораторний дослід 22. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислоти і лугу
§ 50. Розмаїття органічних речовин, взаємозв’язок між ними

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Розділення й очищення речовин: перекристалізація, перегонка за атмосферного тиску
Практична робота 2. Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах
Практична робота 3. Добування етену й досліди з ним 
Практична робота 4. Добування і вивчення властивостей етанової кислоти
Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з тем: «Спирти і феноли», «Карбонові кислоти».
Практична робота 6. Синтез етилетаноату
Практична робота 7. Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти
Практична робота 8. Розв’язування експериментальних задач
Практична робота 9. Розпізнавання деяких пластмас і волокон.
Практична робота 10. Функціональний аналіз органічних сполук
Практична робота 11. Розв’язування експериментальних задач з вивченого курсу

Розділ II. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНЕ ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ЗАКОНИ. ТЕОРІЇ. ВЧЕННЯ
§ 51. Основні хімічні закони. Теорія будови
§ 52. Використання основних хімічних законів для обчислень за хімічними рівняннями
§ 53. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва у світлі теорії будови атома
§ 54. Електронні конфігурації атомів
§ 55. Періодична зміна властивостей атомів хімічних елементів та їхніх сполук

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВУ РЕЧОВИНИ

§ 56. Ковалентний зв’язок, способи його утворення
§ 57. Йонний зв’язок
§ 58. Металічний зв’язок.
§ 59. Міжмолекулярна взаємодія.
§ 60. Валентність елементів у світлі електронної теорії хімічного зв’язку.
§ 61. Валентність і ступінь окиснення. Окисно-відновні реакції

ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ

§ 62. Загальні уявлення про дисперсні системи. Колоїдні розчини.
§ 63. Істинні розчини.
§ 64. Способи вираження складу розчинів.
§ 65. Електролітична дисоціація
§ 66. Дисоціація електролітів у водних розчинах
§ 67. Ступінь електролітичної дисоціації
§ 68. Дисоціація води. Водневий показник. Реакції у розчинах електролітів
Лабораторні досліди. Реакції обміну між розчинами електролітів
69. Гідроліз солей

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 70. Класифікація хімічних реакцій
§ 71. Енергетика хімічних перетворень
§ 72. Швидкість хімічних реакцій
§ 73. Каталіз
§ 74. Оборотні й необоротні реакції
§ 75. Генетичний зв’язок неорганічних і органічних речовин

РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 76. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
§ 77. Роль хімії у розв’язуванні глобальних проблем людства

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Практична робота 1. Виконання окисно-відновних реакцій і вправ на складання їхніх рівнянь.
Практична робота 2. Реакції обміну між розчинами електролітів
Практична робота 3. Складання йонних рівнянь
Практична робота 4. Гідроліз солей і визначення рН середовища
Практична робота 5. Якісні реакції на деякі неорганічні й органічні речовини

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ
ДОДАТКИ 
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

https://yadi.sk/i/-dz_aGkbhmLPg

Сторінка книжки Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень) Сторінка книжки Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень) Сторінка книжки Хімія : підручник для 11 класу (профільний рівень)
Натисніть на зображення для перегляду в повноекранному режимі
Всього коментарів: 0
avatar

Радимо переглянути