Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Екологія: Підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)
Рейтинг: 3.2 з 5 (16 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966 11-0073-1
Формат: PDF (електронна книга)

Тема І. Екологія як наука про довкілля

§1. Екологія як наука про довкілля
§2. Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля
§3. Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Тема II. Природа і людина: системний підхід

§4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери
§5. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу
§6. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства
§7. Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі
§8. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

Тема III. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

§9. Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела Забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми
§10. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем

Тема IV. Проблема деградації природних компонентів

§11.Поняття «деградація природи». Причини і наслідки деградації природних компонентів. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонентів природи

Тема V. Проблема зміни ланок колообігів речовин і потоків енергії

§12.Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації

Тема VI. Проблема збалансованого природокористування

§13. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції

Тема VII. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

§14. Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів
§15. Уявлення про екомережі. Міжнародні й національні програми збереження біорізноманіття

Тема VIII. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території

§16. Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень

Додатки

Відгуки

avatar

up