Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку :: Вітаємо з Новим роком і Різдвом Христовим!

Мій конспект. Алгебра та початки аналізу. 11 клас. Академічний рівень. ІІ семестр
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-0947-0

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів загальноосвітніх закладів, які працюють у 11 класі (академічний рівень) за програмою з математики 2010 року.

Вступ
Урок № 49. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку
Урок № 50-51. [Перестановки, розміщення, комбінації]
Урок № 52. Випадкова подія та випадковий дослід. Відносна частота події
Урок № 53-54. Класичне означення ймовірності
Урок № 55. Використання комбінаторних схем для обчислення ймовірності
Урок № 56. Розв’язування задач на обчислення ймовірностей
Урок № 57. Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові характеристики
Урок № 58. Графічне подання інформації про вибірку
Урок № 59. Розв’язування типових вправ
Урок № 60. Контрольна робота № 4
Урок № 61. Означення первісної
Урок № 62. Основна властивість первісної. Таблиця первісних
Урок № 63. Правила знаходження первісних
Урок № 64. Знаходження первісних, що задовольняють задані початкові умови
Урок № 65-66. Розв’язування задач на знаходження первісних
Урок № 67. Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца
Урок № 68. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца
Урок № 69. Властивості визначених інтегралів
Урок № 70-72. Розв’язування задач на обчислення інтегралів
Урок № 73. Обчислення площ криволінійних трапецій
Урок № 74-76. Обчислення площ плоских фігур
Урок № 77. [Обчислення об’ємів тіл]
Урок № 78. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач
Урок № 79. Розв’язування типових задач
Урок № 80. Контрольна робота № 5
Урок № 81. Повторення теми «Функції та їх властивості»
Урок № 82. Повторення властивостей основних видів функцій
Урок № 83. Повторення означення та властивостей степеневої функції, кореня n-го степеня, степеня з раціональним показником
Урок № 84. Повторення основних способів розв’язання ірраціональних рівнянь та нерівностей
Урок № 85. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій
Урок № 86. Повторення тригонометричних формул
Урок № 87. Повторення формул для розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
Урок № 88. Повторення основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь, що відрізняються від найпростіших
Урок № 89. Повторення способів розв’язання тригонометричних нерівностей
Урок № 90. Повторення означення та властивостей показникової функції
Урок № 91. Повторення основних способів розв’язання показникових рівнянь та нерівностей
Урок № 92. Повторення теми «Логарифм числа. Логарифмічна функція»
Урок № 93. Повторення основних способів розв’язання логарифмічних рівнянь і нерівностей
Урок № 94. Повторення теми «Похідна функції»
Урок № 95. Повторення теми «Застосування похідної до дослідження функцій»
Урок № 96. Повторення теми «Інтеграл та його застосування»
Урок № 97. Повторення основних понять комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики
Урок № 98. Контрольна робота № 6 (підсумкова)
Урок № 99. Узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри та початків аналізу
Урок № 100 (Резервна година). Повторення поняття відсотка. Задачі на відсотки
Урок № 101 (Резервна година). Найбільш поширені способи розв’язання рівнянь
Урок № 102 (Резервна година). Основні способи розв’язання систем рівнянь
Урок № 103 (Резервна година). Основні види нерівностей та способи їх розв’язання
Урок № 104 (Резервна година). Розв’язування задач на встановлення відповідностей
Урок № 105 (Резервна година). Виконання тренувальних тестів 

Відгуки

avatar

up