Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Усі уроки фізики. 10 клас (рівень стандарту)
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-617-00-0662-2

У книзі пропонуються методичні рекомендації відповідно до чинної програми з фізики для 10 класу (рівень стандарту).
Книга містить календарно-тематичне планування, поурочні розробки, методичні рекомендації, тематичне оцінювання з усіх тем. Посібник буде корисним як молодим учителям, так і вчителям зі стажем, а також студентам педагогічних ВНЗ.

ПЕРЕДМОВА 3
Орієнтовний розподіл навчального часу 4
Календарно-тематичне планування 5
План виконання навчальної програми 8
Вступ 10
УРОК 1/1. Зародження і розвиток фізики як науки 11
УРОК 2/2. Методи наукового пізнання 15
МЕХАНІКА 20
КІНЕМАТИКА
УРОК 1/3. Механічний рух 21
УРОК 2/4. Прямолінійний рівномірний рух 28
УРОК 3/5. Прямолінійний рівноприскорений рух 34
УРОК 4/6. Шлях у разі прямолінійного рівноприскореного руху 38
УРОК 5/7. Вільне падіння 42
УРОК 6/8. Розв’язання задач на рівняння прямолінійного рівноприскореного руху 47
УРОК 7/9. Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху 49
УРОК 8/10. Криволінійний рух 51
УРОК 9/11. Узагальнюючий урок 57
УРОК 10/12. Тематичне оцінювання з теми «Кінематика» 60
ДИНАМІКА
УРОК 1/13. Закон інерції — перший закон Ньютона 65
УРОК 2/14. Взаємодії і сили 70
УРОК 3/15. Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил 75
УРОК 4/16. Другий закон Ньютона 77
УРОК 5/17. Рух під дією сили тяжіння 81
УРОК 6/18. Третій закон Ньютона 85
УРОК 7/19. Межі застосовності законів Ньютона. Узагальнюючий урок 88
УРОК 8/20. Вага і невагомість. Закон всесвітнього тяжіння 94
УРОК 9/21. Рух штучних супутників Землі 100
УРОК 10/22. Сили тертя 107
УРОК 11/23. Рух тіла під дією кількох сил 113
УРОК 12/24. Рівновага тіл. Момент сили 117
УРОК 13/25. Лабораторна робота № 3. Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил 121
УРОК 14/26. Тематичне оцінювання з теми «Закони динаміки» 123
УРОК 15/27. Імпульс. Закон збереження імпульсу 125
УРОК 16/28. Реактивний рух 130
УРОК 17/29. Механічна робота. Потужність 134
УРОК 18/30. Механічна енергія. Закон збереження енергії 141
УРОК 19/31. Розв’язання задач. Узагальнюючий урок 147
УРОК 20/32. Тематичне оцінювання з теми «Закони збереження в механіці» 152
РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА
УРОК 1/33. Основні положення спеціальної теорії відносності 155
УРОК 2/34. Швидкість світла 159
УРОК 3/35. Відносність одночасності подій 163
УРОК 4/36. Взаємозв’язок маси й енергії 167
МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 171
ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ
УРОК 1/37. Молекулярно-кінетична теорія 173
УРОК 2/38. Кількість речовини. Стала Авогадро 177
УРОК 3/39. Температура 184
УРОК 4/40. Газові закони 188
УРОК 5/41. Лабораторна робота № 4. Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта 193
УРОК 6/42. Розв’язання задач за графіками ізопроцесів 195
УРОК 7/43. Рівняння стану ідеального газу 198
УРОК 8/44. Розв’язання задач із теми «Рівняння стану ідеального газу» 203
УРОК 9/45. Стани речовини 207
УРОК 10/46. Властивості рідин 211
УРОК 11/47. Капілярні явища 215
УРОК 12/48. Кристали й аморфні тіла 218
УРОК 13/49. Рідкі кристали. Полімери 221
УРОК 14/50. Пароутворення і конденсація 225
УРОК 15/51. Вологість повітря 230
УРОК 16/52. Лабораторна робота № 5. «Вимірювання відносної вологості повітря» 234
УРОК 17/53. Розв’язання задач. Узагальнюючий урок 235
УРОК 18/54. Тематичне оцінювання з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл» 238
ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ
УРОК 1/55. Внутрішня енергія 242
УРОК 2/56. Робота в термодинаміці 245
УРОК 3/57. Перший закон термодинаміки 249
УРОК 4/58. Наслідки з першого закону термодинаміки 253
УРОК 5/59. Теплові машини 258
УРОК 6/60. Тематичне оцінювання з теми «Основи термодинаміки» 267
УРОК 1/61. Узагальнюючий урок 267
Уроки 62–66. Фізичний практикум

Відгуки

avatar

up