Запрошуємо відвідати наш Інтернет-магазин і нашу Бібліотеку

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-611-540-392-9

Посібник складений відповідно до чинної програми з математики для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) і побудо ваний з використанням форм і методів навчання, що відповідають специфіці курсу «Алгебра і початки аналізу» та віковим особливостям учнів. Видання містить плани-конспекти 175 уроків, у яких наведено мету й завдання навчання, план викладення матеріалу, запропоновано різні форми роботи з класом, включено комплекс усних і письмових вправ, диференційованих за рівнем навчальних досягнень учнів, математичні диктанти, самостійні й контрольні роботи (переважно в тестовій формі), що супроводжуються розв’язаннями або відповідями. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на профільному рівні.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних ВНЗ.

Передмова

Тема 1. Функції, многочлени, рівняння і нерівності

Урок № 1. Множина та її елементи
Урок № 2. Підмножини. Операції над множинами
Урок № 3. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин
Урок № 4. Рівнопотужні множини
Урок № 5. Числові множини
Уроки № 6–7. Множина дійсних чисел
Урок № 8. Множини та операції над ними
Урок № 9. Числові функції
Урок № 10. Числова функція. Область визначення і множина значень функції
Урок № 11. Способи задання функцій. Графік функції
Урок № 12. Зростання і спадання функції
Урок № 13. Нулі функції. Зростання і спадання функції. Проміжки знакосталості. Найбільше і найменше значення функції
Урок № 14. Парні та непарні функції
Урок № 15. Властивості функцій
Урок № 16. Функції, їхні властивості і графіки
Урок № 17. Властивості і графіки основних видів функцій
Урок № 18. Перетворення графіків функцій
Урок № 19. Перетворення графіків функцій
Урок № 20. Графіки функцій. Перетворення графіків
Уроки № 21–22. Функції. Властивості функцій. Графіки функцій
Урок № 23. Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості та графіки»
Урок № 24. Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки
Урок № 25. Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь
Урок № 26. Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів
Уроки № 27–28. Метод інтервалів
Урок № 29. Рівносильні перетворення рівнянь і нерівностей. Застосування властивостей функцій для розв’язування рівнянь. Метод інтервалів
Уроки № 30–31. Рівняння, що містять знак модуля
Урок № 32. Розв’язування рівнянь, що містять знак модуля
Уроки № 33–34. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля
Урок № 35. Розв’язування нерівностей, що містять знак модуля
Урок № 36. Розв’язування рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля
Уроки № 37–38. Розв’язування рівнянь з параметрами
Уроки № 39–40. Нерівності з параметрами
Урок № 41. Рівносильні перетворення нерівностей і рівнянь. Метод інтервалів. Модуль у рівняннях і нерівностях. Параметр у рівняннях і нерівностях
Уроки № 42–43. Розв’язування рівнянь і нерівностей
Урок № 44. Контрольна робота № 2 «Розв’язування рівнянь і нерівностей»
Урок № 45. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними
Урок № 46. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними
Уроки № 47–48. Системи рівнянь
Урок № 49. Розв’язування систем рівнянь різними способами
Урок № 50. Системи нерівностей
Урок № 51. Системи рівнянь і нерівностей
Урок № 52. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 53. Ділення многочленів. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 54. Ділення многочлена на многочлен. Теорема Безу та її наслідки
Урок № 55. Метод математичної індукції
Уроки № 56–57. Метод математичної індукції
Урок № 58. Метод математичної індукції
Урок № 59. Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен
Урок № 60. Контрольна робота № 3 «Графіки рівнянь і нерівностей з двома змінними. Системи рівнянь і нерівностей. Ділення многочлена на многочлен»

Тема 2. Степенева функція

Урок № 61. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості
Урок № 62. Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь
Урок № 63. Перетворення радикалів
Урок № 64. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня
Урок № 65. Перетворення виразів, що містять корені n-го степеня
Урок № 66. Ірраціональні рівняння
Урок № 67. Розв’язування ірраціональних рівнянь
Урок № 68. Розв’язування систем ірраціональних рівнянь
Урок № 69. Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни
Уроки № 70–71. Розв’язування ірраціональних рівнянь із використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння
Урок № 72. Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь
Уроки № 73–74. Розв’язування ірраціональних нерівностей
Уроки № 75–76. Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів)
Уроки № 77–78. Розв’язування ірраціональних нерівностей
Уроки № 79–80. Розв’язування ірраціональних рівнянь з параметрами
Урок № 81. Розв’язування ірраціональних нерівностей з параметрами
Урок № 82. Степінь з раціональним показником і його властивості
Урок № 83. Степінь з раціональним показником
Урок № 84. Степінь з раціональним показником та його властивості
Урок № 85. Степінь з раціональним показником, ї ї властивості
Урок № 86. Степенева функція. Властивості степеневої функції та її графік
Урок № 87. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція
Урок № 88. Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція
Урок № 89. Контрольна робота № 4 «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція»
Урок № 90. Обернені функції

Тема 3. Тригонометричні функції

Урок № 91. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута
Урок № 92. Радіанне вимірювання кутів
Урок № 93. Тригонометричні функції числового аргументу й деякі їхні властивості
Урок № 94. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 95. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
Урок № 96. Формули зведення
Урок № 97. Формули додавання
Урок № 98. Формули додавання
Урок № 99. Формули подвійного кута
Урок № 100. Формули пониження степеня
Уроки № 101–102. Формули половинного аргументу
Урок № 103. Формули подвійного кута
Уроки № 104–105. Формули потрійного аргументу
Урок № 106. Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Урок № 107. Формули суми та різниці однойменних тригонометричних функцій, перетворення добутку тригонометричних функцій на суму
Уроки № 108–109. Перетворення тригонометричних виразів. Використання деяких прийомів і допоміжних формул для перетворення тригонометричних виразів
Урок № 110. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки
Урок № 111. Контрольна робота № 5 «Тригонометричні функції числового аргументу. Тригонометричні тотожності»
Уроки № 112–113. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y = sinx , y = cosx , y = tgx , y = ctgx
Урок № 114. Властивості тригонометричних функцій
Урок № 115. Властивості й графіки тригонометричних функцій
Урок № 116. Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості Тригонометричних функцій
Урок № 117. Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки
Урок № 118. Тригонометричні функції
Урок № 119. Контрольна робота № 6 «Тригонометричні функції та їхні властивості»

Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Урок № 120. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс
Урок № 121. Обернені тригонометричні функції
Урок № 122. Найпростіші тригонометричні рівняння
Урок № 123. Найпростіші тригонометричні рівняння
Урок № 124. Розв’язування тригонометричних рівнянь розкладанням на множники
Урок № 125. Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і розкладанням на множники
Урок № 126. Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних
Урок № 127. Розв’язування однорідних рівнянь
Урок № 128. Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx + bcosx = c
Урок № 129. Рівняння, що розв’язуються за допомогою заміни sinx + cosx = t
Урок № 130. Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем тригонометричних рівнянь
Урок № 131. Розв’язування тригонометричних рівнянь
Урок № 132. Тригонометричні рівняння, що містять ірраціональність
Урок № 133. Розв’язування рівнянь із врахуванням обмеження функцій sin x і cos x
Урок № 134. Рівняння, що містять обернені тригонометричні функції
Уроки № 135–136. Тригонометричні рівняння з параметром
Уроки № 137–138. Розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів, у тому числі нестандартних
Урок № 139. Тригонометричні рівняння
Урок № 140. Тригонометричні рівняння
Урок № 141. Контрольна робота № 7 «Тригонометричні рівняння»
Урок № 142. Системи тригонометричних рівнянь
Уроки № 143–144. Системи тригонометричних рівнянь
Уроки № 145–146. Системи тригонометричних рівнянь
Урок № 147. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей
Урок № 148. Розв’язування тригонометричних нерівностей
Урок № 149. Тригонометричні нерівності
Урок № 150. Тригонометричні нерівності
Уроки № 151–152. Нерівності з параметром
Урок № 153. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності
Урок № 154. Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності
Урок № 155. Контрольна робота № 8 «Системи тригонометричних рівнянь. Тригонометричні нерівності»
Уроки № 156–175. Резерв
Література

Відгуки

avatar

up